akormatik.com

Gençlik Marşı

TSK Armoni Mızıkası

D

Transpoze:Hız:Zaman:
=112 bpm
D
Dağ başını duman almış
AA7D
müş dere durmaz akar
DDmaj7C♯m7-5A
neş ufuktan şimdi do- ğar
AEA
rüyelim arkadaşlar
1
D
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Em
Sert adımlarla her yer inlesin
Em
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
C♯m7-5AD
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin
2
D
Bu gök, deniz nerede var
AA7D
Nerede bu dağlar, taşlar
DDmaj7C♯m7-5A
Bu ağaçlar, güzel kuş- lar
AEA
rüyelim arkadaşlar
3
D
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Em
Sert adımlarla her yer inlesin
Em
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
C♯m7-5AD
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin
4
Söz: Ali Ulvi Elöve
Beste: Felix Körling

Benzer Şarkılar

Mülkiye Marşı

TSK Armoni Mızıkası

İzmir Marşı

Flört

Senin Marşın

Duman

Hey Onbeşli

Ayşegül