Palavra Palavra

Ajda Pekkan

Gm

Aranjman Çaçaça Latin Pop
♩=123
1
Em7-5
D
Gm
2
Gm
Cm
F
B♭
Aynı sözl
er, söylediği
n hep boş söz
ler
B♭maj7
E♭
D7
Kolay söz
ler
3
Gm
Cm
F
B♭
O her günk
i sudan söz
ler, boş vaat
ler
B♭
E♭
D7
Daha ne
ler
4
Gm
Cm
F
Faug
Artık bits
in, sus hiç ko
nuşma
Bmaj7
E♭maj7
D7
Anlamam hiç, kendin
i yorma bo
şuna
5
Gm
Cm7
Belki tatlı, tatlı bu
yalanlar
Gm
Cm
F7
Gül kokan rüzgarla nasıl
geçermiş gelecek
yıllar
B♭maj7
E♭maj7
Yere i
ner mi gökteki yı
ldızlar
6
E♭maj7
Dinleyemem, bunlar hep boş laflar
Em7-5
A
Dmaj7
E♭maj7
D
Aşk bitince
sözler neye yar
ar
7
Gm
Pa
lavra, palavra, palavra
Cm
Pa
lavra, palavra, palavra
F
Pa
lavra, palavra, palavra
B♭maj7
E♭
Edim7
Pa
lavra, palavra, pa
lavra, palavra, pa
lavra
D
Gm
Hepsi pa
lavra, inanmam s
ana
8
Gm
Cm
F
B♭
Ne romant
ik, bu sözler
i çok dinle
dim
B♭
E♭
D7
Çok dinle
dim
9
Gm
Cm
F
B♭
Hepinizd
e aynı tak
tik, aynı yal
an
B♭
E♭
D7
Beğenme
dim
10
Gm
Cm
F
Faug
Başlayınca
sen susmaz
mısın
Bmaj7
E♭maj7
D7
Gülüyorum halin
e, anlama
z mısın
11
Gm
Cm7
Belki tatlı, tatlı bu
yalanlar
Gm
Cm
F7
Gül kokan rüzgarla nasıl
geçermiş gelecek
yıllar
B♭maj7
E♭maj7
Yere i
ner mi gökteki yı
ldızlar
12
E♭maj7
Dinleyemem, bunlar hep boş laflar
Em7-5
A
Dmaj7
E♭maj7
D
Aşk bitince
sözler neye yar
ar
13
Gm
Pa
lavra, palavra, palavra
Cm
Pa
lavra, palavra, palavra
F
Pa
lavra, palavra, palavra
B♭maj7
E♭
Edim7
Pa
lavra, palavra, pa
lavra, palavra, pa
lavra
D
Gm
Hepsi pa
lavra, inanmam s
ana
14
Gm
Pa
lavra, palavra, palavra
Cm
Pa
lavra, palavra, palavra
F
Pa
lavra, palavra, palavra
B♭maj7
E♭
Edim7
Pa
lavra, palavra, pa
lavra, palavra, pa
lavra
D
Hepsi pa
lavra, inanmam sana
15
Gm
Söz: Fikret Şeneş
Beste: Gianni Ferrio, Leo Chiosso, Giancarlo Del Re
Düzenleme: Norayr Demirci
Benzer şarkılar

Bambaşka Biri

Ajda Pekkan

Süper Star 2 (1979)

Sahilden

Burcu Güneş

Ay Şahit (2004)

Ya Sonra

Ajda Pekkan

Süper Star 2 (1979)

Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

Ajda Pekkan

Süper Star 2 (1979)