Ben Böyleyim

Athena

E

Aranjman Rock
♩=84
1
B9
B7
2
E
Emaj7
Ha
yat bu kadar
E7
C♯7
Bence de
ğil, bir kaç sö
züm var
3
F♯m
F♯mmaj7
Bi
raz senin gi
bi
B7
E
Yıkılma
yan duvarla
rı var
4
Eadd9
E
E9
E7
Ba
zen
esinti
li
A
Am
Bazen u
zak yakınla
rım var
5
E
B7
Ben, ben böyle
yim
A
E
Kendi yo
lum-
da
♩=98
6
E
7
E
Emaj7
rak tutma be
ni
E7
C♯7
Kaybetsem
de üzülmem
asla
8
F♯m
F♯mmaj7
Ne
boş kaygıla
rın
F♯m7
B
E
Korkma ba
na
hiçbir şey
olmaz
9
E
E7
Ya
nlış doğru gi
bi
A
Am
Eksik ka
lan bir kaç sa
tırsa
10
E
B
A6
E
Ve
ben, ben böyle
yim kendi yo
lum-
da
F♯m
E
Ha
yat
benim
11
E
Hayat be
nim
E7
A
Her anı
mı yaşadık
ça sevesim var
G♯m
G
Al
dır-
mam
12
F♯m
B
Aldırmam
hiç yağmurla
ra
G♯m
C♯m
Benim gü
zel hatala
rım var
C♯sus2
C♯m
Bir
an
bile
13
F♯m7
B
Bir an bi
le vazgeçme
dim
A6
E
Kendi yo
lum-
dan
14
E
Emaj7
De
ğer, saklanma
hiç
E7
C♯7
Geçer za
man, böyle
de geçer
15
F♯m
F♯mmaj7
Ya
sev ister va
zgeç
F♯m7
B
E
Beklenti
ler
sadece
üzer
16
E
E7
A
yrı dünyalar
da
A
Am
Farklı fark
lı kafa
larda
17
E
B
A6
E
Ve
ben, ben böyle
yim kendi yo
lum-
da
F♯m
E
Ha
yat
benim
18
E
Hayat be
nim
E7
A
Her anı
mı yaşadık
ça sevesim var
G♯m
G
Al
dır-
mam
19
F♯m
B
Aldırmam
hiç yağmurla
ra
G♯m
C♯m
Benim gü
zel hatala
rım var
C♯sus2
C♯m
Bir
an
bile
20
F♯m7
B
Bir an bi
le vazgeçme
dim
Am6
E
Kendi yo
lum-
dan
Söz: Gökhan Özoğuz
Beste: Claude François, Jacques Revaux
Düzenleme: Athena
Klip yönetmeni: Bertan Başaran

Benzer şarkılar

Macera

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Senden, Benden, Bizden

Athena

Holigan (1998)

Her Şey Güzel Olacak

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Yaşamak Var Ya

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)