Ben Böyleyim

Athena

E

Rock Aranjman
♩=84
1
B9
B7
2
E
Emaj7
Ha
yat bu kadar
E7
C♯7
Bence de
ğil, bir kaç sö
züm var
3
F♯m
F♯mmaj7
Bi
raz senin gi
bi
B7
E
Yıkılma
yan duvarla
rı var
4
Eadd9
E
E9
E7
Ba
zen
esinti
li
A
Am
Bazen u
zak yakınla
rım var
5
E
B7
Ben, ben böyle
yim
A
E
Kendi yo
lum-
da
♩=98
6
E
7
E
Emaj7
rak tutma be
ni
E7
C♯7
Kaybetsem
de üzülmem
asla
8
F♯m
F♯mmaj7
Ne
boş kaygıla
rın
F♯m7
B
E
Korkma ba
na
hiçbir şey
olmaz
9
E
E7
Ya
nlış doğru gi
bi
A
Am
Eksik ka
lan bir kaç sa
tırsa
10
E
B
A6
E
Ve
ben, ben böyle
yim kendi yo
lum-
da
F♯m
E
Ha
yat
benim
11
E
Hayat be
nim
E7
A
Her anı
mı yaşadık
ça sevesim var
G♯m
G
Al
dır-
mam
12
F♯m
B
Aldırmam
hiç yağmurla
ra
G♯m
C♯m
Benim gü
zel hatala
rım var
C♯sus2
C♯m
Bir
an
bile
13
F♯m7
B
Bir an bi
le vazgeçme
dim
A6
E
Kendi yo
lum-
dan
14
E
Emaj7
De
ğer, saklanma
hiç
E7
C♯7
Geçer za
man, böyle
de geçer
15
F♯m
F♯mmaj7
Ya
sev ister va
zgeç
F♯m7
B
E
Beklenti
ler
sadece
üzer
16
E
E7
A
yrı dünyalar
da
A
Am
Farklı fark
lı kafa
larda
17
E
B
A6
E
Ve
ben, ben böyle
yim kendi yo
lum-
da
F♯m
E
Ha
yat
benim
18
E
Hayat be
nim
E7
A
Her anı
mı yaşadık
ça sevesim var
G♯m
G
Al
dır-
mam
19
F♯m
B
Aldırmam
hiç yağmurla
ra
G♯m
C♯m
Benim gü
zel hatala
rım var
C♯sus2
C♯m
Bir
an
bile
20
F♯m7
B
Bir an bi
le vazgeçme
dim
Am6
E
Kendi yo
lum-
dan
Albüm: Ben Böyleyim
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 21 Haziran 2011
Söz: Gökhan Özoğuz
Beste: Claude François, Jacques Revaux
Düzenleme: Athena
Klip yönetmeni: Bertan Başaran
Benzer şarkılar

Senden, Benden, Bizden

Athena

Holigan (1998)

Macera

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Beyoğlu

Athena

Herşey Yolunda (2002)

Yaşamak Var Ya

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)