Geberiyorum

Athena

Dm

Rock
♩=228
1
Gm
2
Gm
E♭maj7
Gm
Geçip gitmiş
günler ge
lin
Gm
E♭maj7
Gm
Rakı için,
sarhoş o
lun
Gm
E♭maj7
Gm
Islıkla bir
şeyler ça
lın
G
A
B♭
A
G
Ge-
be-
ri-
yo-
rum
3
Gm
F
Gm
×4
4
Gm
F
Gm
İlerideki
güzel gü
nler
Gm
F
Gm
Beni görme
yecek on
lar
Gm
F
Em7-5
E♭
Bari selam
yollasın
lar
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
5
Gm
C
Gm
C
D
B♭
A
B♭
Gm
C
Gm
6
Gm
E♭maj7
Gm
Başladığım
bugünkü
gün
Gm
E♭maj7
Gm
Yarıda ka
labilir-
sin
Gm
F
Em7-5
E♭
Geceye var
madan y
ahut
Gm
B♭
Çok büyük,
çok büyük
C
Gm
E♭
Gm
Olabilir
sin,
çok büy
ük
7
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
8
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
E♭
Gm
E♭
O-o-o-o-o-
o,
geberiyorum
9
Gm
10
Gm
E♭maj7
Gm
Geçip gitmiş
günler ge
lin
Gm
E♭maj7
Gm
Rakı için,
sarhoş o
lun
Gm
E♭maj7
Gm
Islıkla bir
şeyler ça
lın
Söz: Nâzım Hikmet
Beste: Ali Kocatepe
Düzenleme: Athena
Klip yönetmeni: Koray Birand
Benzer şarkılar

Macera

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Beyoğlu

Athena

Herşey Yolunda (2002)

Senden, Benden, Bizden

Athena

Holigan (1998)

Her Şey Güzel Olacak

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)