Geberiyorum

Athena

Dm

Rock
♩=228
1
Gm
2
Gm
E♭maj7
Gm
Geçip gitmiş
günler ge
lin
Gm
E♭maj7
Gm
Rakı için,
sarhoş o
lun
Gm
E♭maj7
Gm
Islıkla bir
şeyler ça
lın
G
A
B♭
A
G
Ge-
be-
ri-
yo-
rum
3
Gm
F
Gm
×4
4
Gm
F
Gm
İlerideki
güzel gü
nler
Gm
F
Gm
Beni görme
yecek on
lar
Gm
F
Em7-5
E♭
Bari selam
yollasın
lar
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
5
Gm
C
Gm
C
D
B♭
A
B♭
Gm
C
Gm
6
Gm
E♭maj7
Gm
Başladığım
bugünkü
gün
Gm
E♭maj7
Gm
Yarıda ka
labilir-
sin
Gm
F
Em7-5
E♭
Geceye var
madan y
ahut
Gm
B♭
Çok büyük,
çok büyük
C
Gm
E♭
Gm
Olabilir
sin,
çok büy
ük
7
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
8
Gm
B♭
Geberiyorum,
geberiyorum
C
Gm
E♭
Gm
Kederd
en,
o-o-o-o-o-
o
E♭
Gm
E♭
O-o-o-o-o-
o,
geberiyorum
9
Gm
10
Gm
E♭maj7
Gm
Geçip gitmiş
günler ge
lin
Gm
E♭maj7
Gm
Rakı için,
sarhoş o
lun
Gm
E♭maj7
Gm
Islıkla bir
şeyler ça
lın
Söz: Nâzım Hikmet
Beste: Ali Kocatepe
Düzenleme: Athena
Klip yönetmeni: Koray Birand
Benzer şarkılar

Yaşamak Var Ya

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Macera

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Her Şey Güzel Olacak

Athena

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Senden, Benden, Bizden

Athena

Holigan (1998)