Bu İş Çok Zor Yonca

Bülent Ortaçgil

Am

Rock Folk
♩=120
1
B7
E7
Am7
D
F7
Eaug
Am7
B7
E7
Am7
D7
F7
E7
Am7
2
F7
E7
Am7
Bu iş z
or, ç
ok zor Yonc
a
Dm7
G6
C
Çünkü
gülmeyi
unutunc
a
Bm7-5
E7
Am
D7
Taş yürekle
rde ki
litli duygul
ar
F
B7
E
Am
Ka
pı- la
r a
çılmayınca
3
F7
E7
Am7
Bu iş z
or, ç
ok zor Yonc
a
Dm7
G6
Cmaj7
Çünkü
bizler is
temeyinc
e
Bm7-5
E7
Am
D7
En çok ba
ğıran e
n doğru sayı
lır
B7
E
Am
İnsa
nlar i
şitmeyinc
e
4
C
GB
Bu iş zor Yonc
a
Am7
Fmaj7
Çünkü
insanlar günl
er boyunca
C
GB
Am7
Hiç so
ru sormad
an du
rur
5
F7
E7
Am7
Bu iş z
or, ç
ok zor Yonc
a
Dm7
G6
Cmaj7
Çünkü
sevmeyi
bilmeyinc
e
Bm7-5
E7
Am
D7
Ba
har gelir,
farke
dilmez olur
F
B7
E
Am
İnsa
n- la
r
görmeyinc
e
6
F7
E7
Am7
Bu iş z
or, ç
ok zor Yonc
a
Dm7
G6
Cmaj7
Çünkü
bizler
duymayınc
a
Bm7-5
E7
Am
D7
Bi
rinin eli
herke
sin cebinde
F7
E
Am
İnsa
nlar umur
samayınca
7
C
GB
Bu iş zor Yonc
a
Am7
Fmaj7
Çünkü
insanlar ayl
ar boyunca
C
GB
Am7
Hiç so
ru sormad
an du
rur
8
B7
E7
Am7
D
F7
Eaug
Am7
B7
E7
Am7
D7
F7
E7
Am7
9
C
GB
Bu iş zor Yonc
a
Am7
Fmaj7
Çünkü
insanlar yıll
ar boyunca
C
GB
Am7
×3
Hiç so
ru sormad
an du
rur
10
Albüm: 2. Perde
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1990
Söz: Bülent Ortaçgil
Beste: Bülent Ortaçgil
Düzenleme: Onno Tunç
Benzer şarkılar

Bu Su Hiç Durmaz

Bülent Ortaçgil

Oyuna Devam (1991)

Zamana Sıkışmış

Bülent Ortaçgil

Oyuna Devam (1991)

Olmalı mı Olmamalı mı

Bülent Ortaçgil

Olmalı mı Olmamalı mı / Şık Latife (1974)

Benimle Oynar mısın

Bülent Ortaçgil

Benimle Oynar mısın (1974)