Olmalı mı Olmamalı mı

Bülent Ortaçgil

F♯m

Folk Caz
♩=128
1
F♯m
D
F♯m
Bm6
2
F♯m
D
F♯m
Bm6
Olma
lı mı,
olmamal
ı mı
F♯m
D
F♯m
Bm6
Yoksa
hiç de
ğişmemel
i mi
A
Dsus2
A
D
Ama
ben
değiş
mezsem
A
C♯
F♯m
D
Ben o
lamam
ki
3
F♯m
D
F♯m
Bm6
Görme
li mi,
görmemel
i mi
F♯m
D
F♯m
Bm6
Yoksa
hiç ba
kınmamal
ı mı
A
Dsus2
A
D
Ama
ben
bakınma
zsam
A
C♯
F♯m
D
Hiç gö
remem
ki
4
Bm7
C♯m
C♯
F♯m
Bm7
C♯m
C♯
5
F♯m
D
F♯m
Bm6
6
F♯m
D
F♯m
Bm6
Sevme
li mi,
sevmemel
i mi
F♯m
D
F♯m
Bm6
Yoksa
hiç be
ğenmemel
i mi
A
Dsus2
A
D
Ama
ben
beğenme
zsem
A
C♯
F♯m
D
Hiç ko
nuşmam
ki
7
F♯m
D
F♯m
Bm6
Bilme
li mi,
bilmemel
i mi
F♯m
D
F♯m
Bm6
Yoksa
hiç öğ
renmemel
i mi
A
Dsus2
A
D
Ama
ben
öğrenme
zsem
A
C♯
Hiç o
lamam ki
8
F♯m
D
F♯m
Bm6
Olma
lı mı,
olmamal
ı mı
F♯m
D
F♯m
Bm6
Yoksa
hiç de
ğişmemel
i mi
A
Dsus2
A
D
Ama
ben
değişm
ezsem
A
C♯
F♯m
D
Ben o
lamam
ki
9
Bm7
C♯m
C♯
F♯m
Bm7
C♯m
C♯
10
Albüm: Olmalı mı Olmamalı mı / Şık Latife
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1974
Söz: Bülent Ortaçgil
Beste: Bülent Ortaçgil
Düzenleme: Onno Tunç
Benzer şarkılar

Bu Su Hiç Durmaz

Bülent Ortaçgil

Oyuna Devam (1991)

Benimle Oynar mısın

Bülent Ortaçgil

Benimle Oynar mısın (1974)

Zamana Sıkışmış

Bülent Ortaçgil

Oyuna Devam (1991)

Bu İş Çok Zor Yonca

Bülent Ortaçgil

2. Perde (1990)