Afedersin

Çelik

Cm

TSM Pop 90'lar
♩=172 bpm
1
Cm
Fm
B♭
Gm
Cm
Fm
B♭
Cm
Fm
B♭
A♭
Fm
Cm
A♭
B♭
B♭
Cm
2
Cm
A♭
Csus2add-13
3
Cm
Fm
Her gün yeni
bir şeylerden
B♭
Gm
Vazgeçiyo
rum
Cm
A♭
B♭
Dün de canımdan
vazgeç
tim
B♭
Cm
Sonuna ka
dar
4
Fm
B♭
Değersin her
bir saat
A♭
Fm
Yeniden ölsem
de
Cm
A♭
B♭
Kaldı ki, ben kimim
ki
B♭
Cm
Ölmüşüm, kalm
ışım
5
Cm
Fm
B♭
Afedersin halime
itiraz et
sem de
B♭
Gm
A♭
Can fazla gelir sen var
ken hücrele
rimde
A♭
Cm
Fm
Haykırırım "İsteyeni
n bir yü
zü kara"
Fm
G7
Cm
"Vermeyenin nur olsun",
böyledir biz
de
6
Cm
Fm
B♭
Gm
Cm
Fm
B♭
Cm
Fm
B♭
A♭
Fm
Cm
A♭
B♭
B♭
Cm
7
Cm
A♭
Csus2add-13
8
Cm
Fm
Öyle bir yaşamak
ki
B♭
Gm
Ne türlüdür sor
ma
Cm
A♭
B♭
Uzakta yaşam
ak
B♭
Cm
Yakınlardan ya
kın
9
Fm
B♭
Şimdi bir tek şey
kalmış
A♭
Fm
Becerebildi
ğim
Cm
A♭
B♭
Bir sevgi, bir sevmek
var
B♭
Cm
Gönlümün için
de
10
Cm
Fm
B♭
Afedersin halime
itiraz et
sem de
B♭
Gm
A♭
Can fazla gelir sen var
ken hücrele
rimde
A♭
Cm
Fm
Haykırırım "İsteyeni
n bir yü
zü kara"
Fm
G7
Cm
×4
"Vermeyenin nur olsun",
böyledir biz
de
Albüm: Benimle Kal
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 21 Nisan 1995
Söz: Çelik
Beste: Çelik
Düzenleme: Ahmet Özden
Benzer şarkılar

Fayton

Gökhan Kırdar

Serseri Mayın (1994)

İstanbul

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Seni Ezbere Aldım

Yaşar

Esirinim (1998)

Kuşlar

Yaşar

Esirinim (1998)