Beni Siz Delirttiniz

Cem Karaca

Gm

Rock Folk AnadoluRock
♩=120
1
Gm
×3
2
A
B♭
B
C
D♭
C
B
B♭
B
C
D♭
D
E♭
D
D♭
C
D♭
D
E♭
E
F
E
E♭
D
E♭
E
F
G♭
G
G♭
F
E
3
Gm
4
Gm
Beni siz delirttiniz evet, evet
Cm
F
B♭
D
Evet,
siz,
siz
Gm
B♭D
E♭
Cm7
Kırmızı ı
şıkta
geçen şo
förler
E♭7
D
Ve boşverli türkü
ler
Cm7
D7
Gm
D
Gm
Ve boşve
rli türkü
ler
5
Gm
Sahil yolundaki kazalar
Cm
F7
B♭
D7
Denize dü
şen şu
uçak
Gm
F
E♭
D
Cm
Am7-5
Beyaz
camda
hayvan
lar
ve rekla
mlar
E♭7
D7
Yeşilçam'da baldır ba
cak
Cm7
D7
Gm
D
Gm
Yeşilçam'd
a baldır
bacak
6
Gm
Beni siz delirttiniz evet. Evet, evet
Cm
F7
B♭
D
Siz delirttiniz
beni
Gm
B♭F
E♭
Cm
Uçaklar,
rüşvetler
ve mobilya
lar
E♭7
D7
Ve ahlak üstüne nu
tuklar
Cm7
D7
Gm
D
Gm
Ve ahlak
üstüne nutuk
lar
7
Gm
Günden güne ufalan ekmekler
Cm
F7
B♭
D7
Pasta ye
sin efen
diler
ama
Gm
F
E♭
D
Cm
Ga
z tene
kesiy
le
su kuyrukları
E♭7
D7
Ve bir başbuğun buyrukla
Cm7
D7
Gm
D
Gm
Başbu
ğun buyrukla
8
Gm
Cm
F7
B♭
D7
Gm
F
E♭
D
Cm
E♭7
D7
Cm7
D7
Gm
D
Gm
9
Gm
Beni siz delirttiniz evet. Evet, evet, evet
Cm
F7
B♭
D
Siz delirttiniz be
ni, hiç kuşkum yok
bundan,
eminim
Gm
B♭F
E♭
E♭maj7
Darılma
ca yok,
ben bir deli
yim ama
Cm7
E♭7
D7
beni
siz delirt
tiniz
Cm7
Dm7
Gm
D
Gm
Beni
siz delirt
tiniz
10
Gm
Gelin katılın siz de bize
Cm
F7
B♭
D7
Bizde
herkese
yer var
Gm
F
E♭
D
Cm
Dostla
rım hep
Napol
yon,
hepsi Sezar
E♭7
D7
Bol miktarda Hitler de
çıkar, ay
Cm7
D7
Gm
D
Gm
Bol miktar
da Hitler de çı
kar
11
A
B♭
B
C
D♭
C
B
B♭
B
C
D♭
D
E♭
D
D♭
C
D♭
D
E♭
E
F
E
E♭
D
E♭
E
F
G♭
G
G♭
F
E
12
Gm
Beraber: Dervişan
Söz: Cem Karaca
Beste: Cem Karaca
Düzenleme: Cem Karaca, Dervişan

Benzer şarkılar

Üryan Geldim

Cem Karaca

Askaros Deresi / Üryan Geldim (1972)

Tamirci Çırağı

Cem Karaca

Tamirci Çırağı / Nerdesin (1975)

Resimdeki Gözyaşları

Cem Karaca

Resimdeki Gözyaşları / Şans Çocuğu (1968)

Karahisar

Kıraç

Bir Garip Aşk Bestesi (1999)