Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan

Fm

Rock Pop
♩=140
1
Fm
2
Fm
Cm7
3
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
4
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
5
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
6
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
7
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
8
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
9
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
10
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
11
Fm
Cm
B♭m
D♭
Kim bilir han
gi şehrin ı
şıkları altın
da
Fm
Cm
D♭
Ka
natlanıyor ru
hun aşka
kim bilir
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Biri çık
ar da mer
hem olur diye
rek bu yara
ya
Cm
E♭
Fm
D♭
Fm
Na
sıl yanılı
yorsun, ki
m bilir
12
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
Söz: Gülden Mutlu
Beste: Gülden Mutlu
Düzenleme: Haluk Kurosman
Klip yönetmeni: Hasan Kuyucu
Benzer şarkılar

Ben Ölürsem

Ozan Ünlü

Ben Ölürsem (2017)

Müstehak

Ebru Gündeş

Araftayım (2014)

Tesadüf Aşk

Sertab Erener

Tesadüf Aşk (2015)

Dokunma Bana

Zeynep Casalini

64 Türkçe Şarkı (2006)