Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan

Fm

Pop Rock
♩=140
1
Fm
2
Fm
Cm7
3
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
4
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
5
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
6
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
7
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
8
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
9
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
10
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
11
Fm
Cm
B♭m
D♭
Kim bilir han
gi şehrin ı
şıkları altın
da
Fm
Cm
D♭
Ka
natlanıyor ru
hun aşka
kim bilir
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Biri çık
ar da mer
hem olur diye
rek bu yara
ya
Cm
E♭
Fm
D♭
Fm
Na
sıl yanılı
yorsun, ki
m bilir
12
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
Albüm: Ceviz Ağacı
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 19 Ocak 2015
Söz: Gülden Mutlu
Beste: Gülden Mutlu
Düzenleme: Haluk Kurosman
Klip yönetmeni: Hasan Kuyucu
Benzer şarkılar

Bu Kadar mı Zor

Özgün

Bu Kadar mı Zor (2016)

Yabancı

Sıla

Yeni Ay (2014)

Buselik Makamına

Mazhar Fuat Özkan

Peki Peki Anladık (1985)

Çatı Katı

Gökhan Türkmen

En Baştan (2014)