Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan

Fm

Pop Rock
♩=140
1
Fm
2
Fm
Cm7
3
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
4
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
5
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
6
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
7
Fm
Cm
E♭
Fm
Cm7
Cm
E♭
Fm
8
Fm
Bir ce
viz ağacının gölgesinde
Cm7
Uyu
mak gibiydi seni sevmek
B♭m
Fm
Göl
gen koyu, der
din kuyu
Cm7
D♭
İyi
leşmez kalp öm
ür boyu
D♭
D♭6
D♭6
E♭
9
Fm
Düşün
meden konuşmak ve geri
Cm7
Ala
mamak gibiyse kaybetmek
B♭m
Fm
Dil
ler susar, sus
sun pişman
Cm7
D♭
Hep en kötüyü arıyor in
san
Fm
D♭
E♭
Fm
E♭
10
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
A♭
E♭
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
11
Fm
Cm
B♭m
D♭
Kim bilir han
gi şehrin ı
şıkları altın
da
Fm
Cm
D♭
Ka
natlanıyor ru
hun aşka
kim bilir
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Biri çık
ar da mer
hem olur diye
rek bu yara
ya
Cm
E♭
Fm
D♭
Fm
Na
sıl yanılı
yorsun, ki
m bilir
12
Fm
Cm
B♭m
D♭
E♭
Kim bilir ha
ngi şehrin ı
şıkları altı
nda
Fm
Cm
D♭
E♭
D♭
Ka
natlanıyor r
uhun aşk
a kim
bi- l
ir
E♭
Fm
Cm
B♭m
D♭
B♭m
Bi
ri çık
ar da me
rhem olur diye
rek bu ya
raya
Cm
D♭
E♭
Fm
Na
sıl
yanılı
yorsun, ki
m bilir
Söz: Gülden Mutlu
Beste: Gülden Mutlu
Düzenleme: Haluk Kurosman
Klip yönetmeni: Hasan Kuyucu
Benzer şarkılar

Herşey Sensin

Yalın

Herşey Sensin (2007)

Sen

Koray Avcı

Aşk İle (2015)

Müstehak

Ebru Gündeş

Araftayım (2014)

Bulutlara Esir Olduk

Oğuzhan Koç

Bulutlara Esir Olduk (2016)