Nar Tanem

Demet Sağıroğlu

Bm

Pop
♩=84
1
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
×3
2
Bm
3
Bm
E
Bm
E
A
Bir
geçen ya
zın son
rası son
bahar sancı
D
A
Nar ta
nem
Bm
E
Bm
E
A
İçi
mde bitme
yen aşk
ların yarım
kalan şar
kısı
D
A
Nar ta
nem
4
Bm
G
Em
F♯
Güneşin ı
şıkları ı
sıtmıyor ar
tık
Bm
G
Em
F♯
Geceler her
gün daha u
zuyor nar t
anem
5
Bm
C♯m7-5
BmD
Em
Dışarıda
sonbahar,
gönlümde
sonbahar
Bm
B♭dim7
Geçiyor kuşlar,
geçiyor kuşlar
6
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
7
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
8
Bm
9
Bm
E
Bm
E
A
Bir ge
çen ya
zın sonra
sı son
bahar san
cısı
D
A
Nar ta
nem
Bm
E
Bm
E
A
Dışa
rıda sara
ran yaprak
ları kovalı
yor rüzga
rlar
D
A
Nar ta
nem
10
Bm
G
Em
F♯
Ne zaman,
ne zaman
geleceksi
n sen
Bm
G
Em
F♯
Ne zaman
kavuşmak
sana nar t
anem
11
Bm
C♯m7-5
BmD
Em
Dışarıda
sonbahar,
gönlümde
sonbahar
Bm
B♭dim7
Ne zaman, ne zaman,
ne zaman, ne zaman
12
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
13
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
14
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
15
Albüm: Kayahan'ın En İyileri 1
Yapım türü: Derleme
Çıkış tarihi: 28 Kasım 2014
Söz: Kayahan
Beste: Kayahan
Düzenleme: İskender Paydaş
Benzer şarkılar

Kınalı Bebek

Demet Sağıroğlu

Kınalı Bebek (1994)

Arnavut Kaldırımı

Demet Sağıroğlu

Kınalı Bebek (1994)

Bağdat

Ayla Çelik

Ben (2016)

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan

Ajda (1975)