Nar Tanem

Demet Sağıroğlu

Bm

Pop
♩=84
1
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
×3
2
Bm
3
Bm
E
Bm
E
A
Bir
geçen ya
zın son
rası son
bahar sancı
D
A
Nar ta
nem
Bm
E
Bm
E
A
İçi
mde bitme
yen aşk
ların yarım
kalan şar
kısı
D
A
Nar ta
nem
4
Bm
G
Em
F♯
Güneşin ı
şıkları ı
sıtmıyor ar
tık
Bm
G
Em
F♯
Geceler her
gün daha u
zuyor nar t
anem
5
Bm
C♯m7-5
BmD
Em
Dışarıda
sonbahar,
gönlümde
sonbahar
Bm
B♭dim7
Geçiyor kuşlar,
geçiyor kuşlar
6
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
7
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
8
Bm
9
Bm
E
Bm
E
A
Bir ge
çen ya
zın sonra
sı son
bahar san
cısı
D
A
Nar ta
nem
Bm
E
Bm
E
A
Dışa
rıda sara
ran yaprak
ları kovalı
yor rüzga
rlar
D
A
Nar ta
nem
10
Bm
G
Em
F♯
Ne zaman,
ne zaman
geleceksi
n sen
Bm
G
Em
F♯
Ne zaman
kavuşmak
sana nar t
anem
11
Bm
C♯m7-5
BmD
Em
Dışarıda
sonbahar,
gönlümde
sonbahar
Bm
B♭dim7
Ne zaman, ne zaman,
ne zaman, ne zaman
12
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
13
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
Bm
Ya
nar ateşler dağlarda nar tanem
C♯m7-5
Bm
F♯m7
Ve se
nin sevgin gönlü
mde
14
Bm
C♯m7-5
Bm
F♯m7
15
Söz: Kayahan
Beste: Kayahan
Düzenleme: İskender Paydaş
Benzer şarkılar

Kınalı Bebek

Demet Sağıroğlu

Kınalı Bebek (1994)

Arnavut Kaldırımı

Demet Sağıroğlu

Kınalı Bebek (1994)

Geççek

Tarkan

Geççek (2022)

İyisin Tabi

Deniz Seki

İz (2014)