İnsanoğlu

Doğan Canku

Dm

Folk Latin Caz
♩=112
1
2
D7
Gm
Dm
A7
D7
Gm
A7
Dm
A7
Dm
A7
Dm
3
Dm
Dm
C7
F
Bir köp
rü gibidir, sırtın
da hay
at taş
ır
D7
Gm
Dm
A7
Salta
nat sürerk
en için
de acı taş
ır
Dm
Dm
C7
F
Hayat
o köprüden binbir
kılıkt
a geç
er
D7
Gm
A
Yolla
ra hem se
vgi, hem de
acıyı döker
4
Dm
E
İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak
ister
F
Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister
Dm
E
Şarkılarla, türkülerle içindekini
döker
F
Bdim7
F
Kuralları değişse de
bu oyun böy
le
5
D7C
Gm
Dm
A7
Böyle
sürer gid
er, oyun
cular değiş
ir
Dm
Dm
C7
F
Bir kö
prü gibidir insan
oğlu d
ünyad
a
D7
Gm
A
Dm
Sırtı
nda kade
ri, gözle
rinde umut
la
6
D7
Gm
Dm
A7
D7
Gm
A7
Dm
A7
Dm
A7
Dm
7
Dm
Dm
C7
F
Bir köp
rü gibidir, sırtın
da hay
at taş
ır
D7
Gm
Dm
A7
Salta
nat sürerk
en için
de acı taş
ır
Dm
Dm
C7
F
Hayat
o köprüden binbir
kılıkt
a geç
er
D7
Gm
A
Yolla
ra hem se
vgi, hem de
acıyı döker
8
Dm
E
İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak
ister
F
Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister
Dm
E
Şarkılarla, türkülerle içindekini
döker
F
Bdim7
F
Kuralları değişse de
bu oyun böy
le
9
D7C
Gm
Dm
A7
Böyle
sürer gid
er, oyun
cular değiş
ir
Dm
Dm
C7
F
Bir kö
prü gibidir insan
oğlu d
ünyad
a
D7
Gm
A
Dm
Sırtı
nda kade
ri, gözle
rinde umut
la
10
A7
Dm
×8
11
D7
Gm
Dm
A7
D7
Gm
A7
Dm
A7
Dm
A7
Dm
12
Dm
Dm
C7
F
Bir köp
rü gibidir, sırtın
da hay
at taş
ır
D7
Gm
Dm
A7
Salta
nat sürerk
en için
de acı taş
ır
Dm
Dm
C7
F
Hayat
o köprüden binbir
kılıkt
a geç
er
D7
Gm
A
Yolla
ra hem se
vgi, hem de
acıyı döker
13
Dm
E
İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak
ister
F
Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister
Dm
E
Şarkılarla, türkülerle içindekini
döker
F
Bdim7
F
Kuralları değişse de
bu oyun böy
le
14
D7C
Gm
Dm
A7
Böyle
sürer gid
er, oyun
cular değiş
ir
Dm
Dm
C7
F
Bir kö
prü gibidir insan
oğlu d
ünyad
a
D7
Gm
A
Sırtı
nda kade
ri, gözle
rinde umutla
15
Dm
A7
Dm
A7
Dm
Albüm: Sonsuza Dek & Ayrılık
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 20 Nisan 1990
Söz: Ali Kocatepe
Beste: Doğan Canku
Düzenleme: Doğan Canku
Benzer şarkılar

Yaşamak Güzel

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

Sonsuza Dek

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

Sıcaklardandır

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Bağlar

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)