Yaşamak Güzel

Doğan Canku

A♭m

Folk Latin Caz
♩=83
1
A♭m
E♭7
A♭m
2
A♭m
E♭
E
B
D♭m
A♭m
Emaj7
E♭
3
A♭m
4
A♭m
E♭7
Aşkı
elinden alan
olsa da
A♭m
Emaj7
E♭sus4
E♭
Üz
ülme, üz
ülme, üzü
lme sakın
5
A♭m
D♭m
Seni
ateşe salan o
lsa da
G♭
Bmaj7
E♭
Bağı
nla bahçen talan ol
sa da
A♭m
D♭m
Haya
ta küsme, yaşamak gü
zel şey
E♭7
A♭
E♭
Yeter ki
ölüm olma
sa
6
A♭
Fm
B♭m
E♭
Umu
dun yiti
p gitmiş olsa
da
A♭
Cm
Baug
B♭m
E♭
Para
n da pu
lun
da bi
tmiş ols
a da
A♭
Fm
B♭m
E♭
Kade
r köşey
e itmiş olsa
da
A♭
D♭
A♭
E♭
Üzü
lme sakın,
haya
t güzel
7
A♭
Fm
B♭m
E♭
Umu
dun yiti
p gitmiş olsa
da
A♭
Cm
Baug
B♭m
E♭
Para
n da pu
lun
da bi
tmiş ols
a da
A♭
Fm
B♭m
E♭
Kade
r köşey
e itmiş olsa
da
A♭
D♭
A♭
Üzü
lme sakın,
haya
t güzel
8
A♭m
E♭
E
B
D♭m
A♭m
Emaj7
E♭
9
A♭m
10
A♭m
E♭7
Aşkı
elinden alan
olsa da
A♭m
Emaj7
E♭sus4
E♭
Üz
ülme, üz
ülme, üzü
lme sakın
11
A♭m
D♭m
Seni
ateşe salan o
lsa da
G♭
Bmaj7
E♭
Bağı
nla bahçen talan ol
sa da
A♭m
D♭m
Haya
ta küsme, yaşamak gü
zel şey
E♭7
A♭
E♭
Yeter ki
ölüm olma
sa
12
A♭
Fm
B♭m
E♭
Umu
dun yiti
p gitmiş olsa
da
A♭
Cm
Baug
B♭m
E♭
Para
n da pu
lun
da bi
tmiş olsa
da
A♭
Fm
B♭m
E♭
Kade
r köşey
e itmiş olsa
da
A♭
D♭
A♭
E♭
Üzü
lme sakın,
haya
t güzel
13
A♭
Fm
B♭m
E♭
Umu
dun yiti
p gitmiş olsa
da
A♭
Cm
Baug
B♭m
E♭
Para
n da pu
lun
da bi
tmiş olsa
da
A♭
Fm
B♭m
E♭
Kade
r köşey
e itmiş olsa
da
A♭
D♭
A♭
Üzül
me sakın,
haya
t güzel
14
A♭m
E♭7
A♭m
Emaj7
E♭sus4
E♭
15
A♭m
D♭m
G♭
Bmaj7
E♭
A♭m
D♭m
E♭7
A♭
E♭
16
A♭
Fm
B♭m
E♭
Umu
dun yiti
p gitmiş olsa
da
A♭
Cm
Baug
B♭m
E♭
Para
n da pu
lun
da bi
tmiş ols
a da
A♭
Fm
B♭m
E♭
Kade
r köşey
e itmiş olsa
da
A♭
D♭
A♭
E♭
Üzü
lme sakın,
haya
t güzel
17
Albüm: Sonsuza Dek & Ayrılık
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 20 Nisan 1990
Söz: Emel İnci
Beste: Doğan Canku
Düzenleme: Doğan Canku
Benzer şarkılar

Sonsuza Dek

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

İnsanoğlu

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

Sıcaklardandır

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Drama Köprüsü

Can Gox

Yalnızım Ben (2013)