Senin Marşın

Duman

Em

Rock
♩=112
1
Em
C
G
Em
C
G
D
2
Em
C
G
Sözleri
miz var
dır
Em
C
G
D
Söyle
mek zaman
al-
sın
Em
C
G
Vakti
miz dar
dır
Em
C
G
D
İste
yen yaya
kal-
sın
3
E
F♯
G
A
4
Em
C
G
Em
C
G
D
5
Em
C
G
Elleri
miz bağ
Em
C
G
D
İstedi
ği kadar
ol-
sun
Em
C
G
Hisleri
miz fark
Em
C
G
D
Öfke
den uzak
ol-
sun
6
E
F♯
G
A
7
Em
Am
D
G
DF♯
Doğrusu
yok, dü
şün taş
ın
Em
Am
D
G
DF♯
Eğrisi
yok, fi
krin ba
şın
Em
Am
D
G
DF♯
Toprak o
lup gi
den naa
şın
ar-
Em
Am
D
ar
dından
ağla
şın
8
Em
Am
D
G
DF♯
Doğrusu
yok, dü
şün taş
ın
Em
Am
D
G
DF♯
Eğrisi
yok, fi
krin ba
şın
Em
Am
D
G
DF♯
En güze
li in
san ol
mak-
tır
Em
Am
D
Artık
kayna
şın
9
E
F♯
G
A
10
Em
C
G
Em
C
G
D
11
Em
C
G
İstedi
ğin yere
var
Em
C
G
D
Destu
run sanat
ol-
sun
Em
C
G
Aşka gö
nül ver
din
Em
C
G
D
Kolla
rın kana
t ol
sun
12
E
F♯
G
A
13
Em
Am
D
G
DF♯
Doğrusu
yok, dü
şün taş
ın
Em
Am
D
G
DF♯
Eğrisi
yok, fi
krin ba
şın
Em
Am
D
G
DF♯
Toprak o
lup gi
den naa
şın
ar-
Em
Am
D
ar
dından
ağla
şın
14
Em
Am
D
G
DF♯
Doğrusu
yok, dü
şün taş
ın
Em
Am
D
G
DF♯
Eğrisi
yok, fi
krin ba
şın
Em
Am
D
G
DF♯
En güze
li in
san ol
mak-
tır
Em
Am
D
Artık
kayna
şın
15
Em
Am
D
G
DF♯
İşte ka
lem, i
şte kur
şun
Em
Am
D
G
DF♯
Böyle bi
ter se
nin mar
şın
Em
Am
D
G
DF♯
Bestele
nirken ben
orday
dım
ar-
Em
Am
D
ar
tık siz
payla
şın
16
Em
Am
D
G
DF♯
×4
17
Albüm: Duman II
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 18 Mart 2009
Söz: Ari Barokas
Beste: Ari Barokas
Düzenleme: Duman
Benzer şarkılar

Eyvallah

Duman

Darmaduman (2013)

Kufi

Duman

Kufi (2024)

Gönül İster

Duman

Darmaduman (2013)

Belki Alışman Lazım

Duman

Belki Alışman Lazım (2002)