Müstehak

Ebru Gündeş

C♯m

Pop Rock Latin Caz
♩=130
1
F♯m7
G♯aug
C♯m7
A♯m7-5
F♯m7
Aaug
G♯7
G♯7
D♯
C♯
F♯
2
G♯
C♯m
Kalbim kı
rık, asabım bo
zuk
D♯
G♯
C♯m
İnadı
na
hava ı
lık
C♯F
Hiç me
calim...
3
F♯m
DF♯
D♯m7-5F♯
DF♯
Hiç meca
lim yok,
çok halsi
zim
C♯sus2
Amaj7
F♯m7
G♯
F♯
G♯
Daha ne o
lsun,
se
nsi-
zim
4
F♯m
G♯7
C♯m7
A♯m7-5
Bu kadar ho
yrat
olunm
az ki
D♯m7-5
G♯7
C♯m7
C♯
B
G♯
E
Taş gibi, du
var gib
i durulm
az ki
5
F♯m
G♯7
C♯m
A♯m7-5
Benim içi
m çıkm
ış ağlam
aktan
D♯m7-5
G♯7
C♯sus2
C♯m
G♯
C♯m
İnsan bi
razcık
üzülm
ez m
i
6
F♯m
G♯7
C♯m
A♯m7-5
Bi'
dön bak,
kırdım mı se
ni, bi' dön b
ak
Amaj7
G♯
G♯aug
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
7
F♯m
C♯m
Bi'
dön bak kırdım mı se
ni, bi' dön bak
Amaj7
G♯
G♯aug
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
8
F♯m
G♯
C♯m
A♯m7-5
F♯m
G♯
C♯m7
9
F♯m
G♯
C♯m
A♯m7-5
F♯m
G♯
10
G♯
C♯m
Bir film
koydum, hiç sarma
D♯
G♯
C♯m
Kendim film
oldum zate
n, gerek
kalmadı
C♯mF♯
Hiç me
calim...
11
F♯m
DF♯
D♯m7-5F♯
DF♯
Hiç meca
lim yok,
çok halsi
zim
C♯sus2
Amaj7
F♯m7
G♯
F♯
G♯
Daha ne o
lsun,
se
nsi-
zim
12
F♯m
G♯7
C♯m7
A♯m7-5
Bu kadar ho
yrat
olunm
az ki
D♯m7-5
G♯7
C♯m7
C♯
B
G♯
E
Taş gibi, du
var gib
i durulm
az ki
13
F♯m
G♯7
C♯m
A♯m7-5
Benim içi
m çıkm
ış ağlam
aktan
D♯m7-5
G♯7
C♯sus2
C♯m
G♯
C♯m
İnsan bi
razcık
üzülm
ez m
i
14
F♯m
G♯7
C♯m
A♯m7-5
Bi'
dön bak,
kırdım mı se
ni, bi' dön b
ak
Amaj7
G♯
G♯aug
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
15
F♯m
C♯m
Bi'
dön bak kırdım mı se
ni, bi' dön bak
Amaj7
G♯
G♯aug
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
16
F♯m
G♯
C♯m
A♯m7-5
F♯m
G♯
C♯m7
17
F♯m
G♯
C♯m
A♯m7-5
F♯m
G♯
G♯aug
18
F♯m
G♯sus4
G♯
B
A♯m7-5
Bir
dön bak
kır
dım mı se
ni, bi' dön ba
k
Amaj7
G♯
Amaj7
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
19
F♯m
C♯m
Bi'
dön bak kırdım mı se
ni, bi' dön bak
Amaj7
G♯
G♯aug
C♯m
Ama
bende e
nayilik, bana
her şey müste
hak
Söz: Sezen Aksu
Beste: Sezen Aksu
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Klip yönetmeni: Metin Arolat
Benzer şarkılar

Fırtınalar

Ebru Gündeş

Ben Daha Büyümedim (1995)

Sabır

Göksel

Yollar (1997)

Kimseye Etmem Şikayet

Nev

Bir Nev-i Alaturka (2010)

Ben Öldüm

Gece

Gece (2011)