İncir

Enbe Orkestrası

F♯m

Pop
♩=114
1
Bm7
C♯m7
Dmaj7
Bu tuzlu
meltem mi böy
le genzimi ya
kan
Bm7
C♯m7
Bm7
C♯m7
Yoksa do
kundu mu
sarf et
tiğim o s
özler
2
F♯m
C♯m7
Çökerke
n sahile gece sinsi
bir duman
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Birer bi
rer uçurum
dan atla
r hevesler
3
Bm7
C♯m7
Olacak
şey miydi şimdi senin yaptı
ğın
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Onca i
şin gücün üzerin
e bir de
bu
4
F♯m
E
Dmaj7
Bm7
Geçmi
yor boğa
zımdan ina
nır mısın sen yo
kken
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Ne
ekmek ne de bi
r yudum
su
5
F♯m
C♯m
İncirler olana kadar ka
lsaydın bari
F♯m
C♯m
F♯7
Onla
rca sözden birini tu
tsaydın bari
Bm
C♯m
Beni
böyle habersizce a
lıp giderken
Bm
D
C♯m
Bm
C♯m
Bavu
luna kalbi
mi de at
saydın
ba-
ri
6
F♯m
C♯m
F♯m
C♯m
C♯m
F♯7
Bm
C♯m
Bm
D
C♯m
Bm
C♯m
7
Bm7
C♯m7
Dmaj7
Bu tuzlu
meltem mi böy
le genzimi ya
kan
Bm7
C♯m7
Bm7
C♯m7
Yoksa do
kundu mu
sarf et
tiğim o s
özler
8
F♯m
C♯m7
Çökerke
n sahile gece sinsi
bir duman
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Birer bi
rer uçurum
dan atla
r hevesler
9
Bm7
C♯m7
Olacak
şey miydi şimdi senin yaptı
ğın
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Onca i
şin gücün üzerin
e bir de
bu
10
F♯m
E
Dmaj7
Bm7
Geçmi
yor boğa
zımdan ina
nır mısın sen yo
kken
Dmaj7
Bm7
C♯m7
Ne
ekmek ne de bi
r yudum
su
11
F♯m
C♯m
İncirler olana kadar ka
lsaydın bari
F♯m
C♯m
F♯7
Onla
rca sözden birini tu
tsaydın bari
Bm
C♯m
Beni
böyle habersizce a
lıp giderken
Bm
D
C♯m
Bm
C♯m
Bavu
luna kalbi
mi de at
saydın
ba-
ri
Albüm: Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 2 Şubat 2015
Featuring: İlyas Yalçıntaş
Söz: İskender Külekçi
Beste: Orçun Karamuk
Düzenleme: Febyo Taşel
Klip yönetmeni: Murad Küçük
Benzer şarkılar

Sabır

Göksel

Yollar (1997)

Kör Bıçak

Yaşar

Divane (1996)

İstanbul

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

İhtimal

Kenan Doğulu

İhtimaller (2016)