İlkbaharda Kıyamet

Fatma Turgut

C♯m

Rock
♩=108
1
F♯m
C♯m
Amaj7
G♯7
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
2
C♯m
G♯
Şey
tan, melek de
ğildik
C♯m
G♯
Hu
zur zordu, biz c
ahildik
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Sen ba
na bir e
manettin yara
lı çocukluğ
umdan
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
İlkba
harda kı
yamettin, vur
uldum tomurcuğ
umdan
3
C♯m
F♯m
Belki de böyle
öğreniriz
B
E
Mutlu
luk ne aslın
da
C♯m
F♯m
Gi
rip boyumuzdan bü
yük günahlara
B
G♯
D♯
C
A
E
Şu ya
rım aklım
ızla
4
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
5
F♯m
C♯m
Amaj7
G♯7
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
6
C♯m
G♯
Şey
tan, melek, ö
ğrendik
C♯m
G♯
Yaralandık, k
irlendik
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Kendi
mi fe
da ettim, bak
tım kan durmaya
cak
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Ağla
yıp ve
da ettim, ken
dine i
yi bak
7
C♯m
F♯m
Belki de böyle
öğreniriz
B
E
Mutlu
luk ne aslın
da
C♯m
F♯m
Gi
rip boyumuzdan bü
yük günahlara
B
G♯
D♯
C
A
E
Şu ya
rım aklım
ızla
8
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
9
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯m
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
10
G♯
A
A7
Tek göz bir yuva, bir güzel
söz yeterdi bana
G♯
A
Çi
çekler açardık güneş vu
runca camına
11
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
12
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
13
F♯m
Amaj7
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯m
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
Albüm: İlkbaharda Kıyamet
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 1 Kasım 2016
Söz: Can Temiz, Demir Demirkan
Beste: Can Temiz, Demir Demirkan
Düzenleme: Demir Demirkan
Klip yönetmeni: Murad Küçük
Benzer şarkılar

Aşk Bitti

Leyla The Band

Aşk Bitti (2013)

Suçum Değil

Fatih Erdemci

Yaşamak Zor (1999)

Zifiri

Rüzgar

Zifiri (2005)

Tastamam

Can Bonomo

Bulunmam Gerek (2014)