İlkbaharda Kıyamet

Fatma Turgut

C♯m

Rock
♩=108
1
F♯m
C♯m
Amaj7
G♯7
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
2
C♯m
G♯
Şey
tan, melek de
ğildik
C♯m
G♯
Hu
zur zordu, biz c
ahildik
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Sen ba
na bir e
manettin yara
lı çocukluğ
umdan
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
İlkba
harda kı
yamettin, vur
uldum tomurcuğ
umdan
3
C♯m
F♯m
Belki de böyle
öğreniriz
B
E
Mutlu
luk ne aslın
da
C♯m
F♯m
Gi
rip boyumuzdan bü
yük günahlara
B
G♯
D♯
C
A
E
Şu ya
rım aklım
ızla
4
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
5
F♯m
C♯m
Amaj7
G♯7
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
6
C♯m
G♯
Şey
tan, melek, ö
ğrendik
C♯m
G♯
Yaralandık, k
irlendik
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Kendi
mi fe
da ettim, bak
tım kan durmaya
cak
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Ağla
yıp ve
da ettim, ken
dine i
yi bak
7
C♯m
F♯m
Belki de böyle
öğreniriz
B
E
Mutlu
luk ne aslın
da
C♯m
F♯m
Gi
rip boyumuzdan bü
yük günahlara
B
G♯
D♯
C
A
E
Şu ya
rım aklım
ızla
8
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
9
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯m
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
10
G♯
A
A7
Tek göz bir yuva, bir güzel
söz yeterdi bana
G♯
A
Çi
çekler açardık güneş vu
runca camına
11
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
12
F♯m
C♯m
Dün
ya büyük, çok kü
çük ellerim
A6
G♯7
Seni
tutmaya bile
yetmiyor
F♯m
C♯m
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯mF♯
G♯
C♯mA
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
13
F♯m
Amaj7
Kan revan şu ço
cuk kalbim
G♯
C♯m
Koca hü
zünlere kafa tutu
yor
Söz: Can Temiz, Demir Demirkan
Beste: Can Temiz, Demir Demirkan
Düzenleme: Demir Demirkan
Klip yönetmeni: Murad Küçük
Benzer şarkılar

Anladın mı?

Su Soley

Anladın mı? (2012)

Bir Derdim Var

Mor ve Ötesi

Dünya Yalan Söylüyor (2004)

Alışamadım Yokluğuna

Vega

Tamam Sustum (1999)

Birden Geldin Aklıma

Tuna Kiremitçi

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları (2017)