F.D.

Feridun Düzağaç

Fm

Rock
♩=146
1
Cm
D♭
E♭
2
Fm
Cm
D♭
B♭m
Cm
D♭
E♭
Cm
D♭
E♭
3
Fm
Cm
D♭
B♭m
Cm
4
Cm
O
nuncu ayın onuncu günü
D♭
Saat
on buçukta yanmış mumum
Cm
D♭
O
tuzbeş yıl olmuş, ihtiyar bir
çocuktur
B♭m
Cm
Güzel ru
hum
5
Cm
D♭
O
kulu asıp oyuna kaçar bıraks
am hâlâ
Cm
Ama çok düş
tü, incindi, yoruldu
D♭
B♭m
Cm
Din
lenmeli
kalbim doğru
su
B♭m
Sen...
6
E♭
Cm
Sen
doğumgünü hediyem
misin
D♭
Diye
lim ki hoşgeldin
E♭
Cm
Peki
beni çok sevecek mi
sin
7
Fm
FmE♭
Yoksa
sen de her düş gi
bi
D♭
B♭m
Cm
Çabucak kırı
lıp dökülür müsü
n gözlerimd
en
Cm
Gel, tanışalım...
8
Fm
Gel, tanışalım
önce
Cm
Ben kısaca
F.D.
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Gel,
tanı-
şalım...
9
Fm
Gel, tanışalım
önce
Cm
Ben kısaca
F.D.
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Ah, ne
az
duydum
10
Fm
Ah, ne az duy
dum
Cm
Ne kadar az
söyledim
D♭
B♭m
İşte bu yüzd
en hiç durmad
an
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
11
Fm
Cm
D♭
B♭m
Cm
D♭
E♭
Cm
D♭
E♭
12
Fm
Cm
D♭
B♭m
Cm
13
Cm
Şa
ir çok iyimsermiş
D♭
Yolun ya
rısına mı geldik
Cm
E, radyas
yon neslindenim
D♭
B♭m
Cm
Biraz erken
tükendim
hepimiz gi
bi
B♭m
Bir...
14
E♭
Cm
Bir
yer bul otur önc
e
D♭
Ama ya
ralarıma dikkat et
E♭
Cm
lüşlerim vardır e
lbet
15
Fm
FmE♭
D♭
Önce
gözyaşlarımı
silmen gerek
ecek
B♭m
Cm
Budu
r, zordur se
vmek
Cm
Gel, tanışalım...
16
Fm
Gel, tanışalım
önce
Cm
Ben kısaca
F.D.
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Gel,
tanı-
şalım...
17
Fm
Gel, tanışalım
önce
Cm
Ben kısaca
F.D.
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Ah, ne
az
duydum
18
Fm
Ah, ne az duy
dum
Cm
Ne kadar az
söyledim
D♭
B♭m
İşte bu yüzd
en hiç durmad
an
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Gel,
tanı-
şalım...
19
Fm
Gel, tanışalım
önce
Cm
Ben kısaca
F.D.
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
D♭
E♭
Ama
sen
bana...
20
D♭
B♭m
Ama sen ban
a uzun uz
un
Cm
D♭
E♭
"Seni seviyor
um" de
Cm
İşte bu yüzden...
21
D♭
B♭m
İşte bu yüzd
en hiç durmad
an
"Seni seviyorum" de
22
Cm
Söz: Feridun Düzağaç
Beste: Feridun Düzağaç
Düzenleme: Cengiz Köroğlu
Klip yönetmeni: Hakan Yonat

Benzer şarkılar

Gittiğinde

Göksel

Sen Orda Yoksun (2015)

Utanmazsan Unutmam

Adamlar

Eski Dostum Tankla Gelmiş (2014)

Şairin Elinde

Kargo

Sevmek Zor (1997)

Eylül Akşamı

Pilli Bebek

Olsun (2007)