Işıklı Yol

Fettah Can

Em

Pop
♩=84
1
Em7
C
Em
2
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Am7
Bm7
Am7
Bm7
Cmaj7
D
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Am7
Bm7
Esus4
3
Em9
Bu
gün günlerden pazartesi
Am9
Dünkü sessizlik bugü
nün habercisi
Em9
Am9
Bm7
Ön
ce hafif bir rüzgar, ar
dından fırtı
na
Cmaj7
Em
yle başladı bu ayrılık hikaye
si
4
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Sevmemiş miydin, yoksa se
vilmemiş miydi
m
Am7
Bm7
Am7
Bm7
Cmaj7
D
Ne kada
rı ya
lan, ne kada
rı g
erçekt
i
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Ö
zenle seçilmiş yalın
cümleler kurd
uk
Am7
Bm7
Esus4
Vedalaş
tık dışa
rıda fırtı
na dinmişti
5
6
Em
Am7
Şim
di o sevdiğim ı
şıklı yolu
Bm7
Yaln
ız mı yürüyeceğim
Em
Cmaj7
Seç
tiğimiz filmleri bi
rer birer
Bm7
Yaln
ız mı izleyeceğim
7
Em
Am7
Şim
di o sevdiğim ı
şıklı yolu
Bm7
Yal
nız mı yürüyeceğim
Em
Am7
Seç
tiğimiz filmler
i birer birer
Bm7
Yaln
ız mı izleyeceğim
8
Cmaj7
CD
Esus4
Yal
nız mı
izleyece
ğim
9
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Am7
Bm7
Am7
Bm7
Cmaj7
D
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Am7
Bm7
Esus4
10
Em9
Bu
gün günlerden pazartesi
Am9
Dünkü sessizlik bugü
nün habercisi
Em9
Am9
Bm7
Ön
ce hafif bir rüzgar, ar
dından fırtı
na
Cmaj7
Em
yle başladı bu ayrılık hikaye
si
11
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Sevmemiş miydin, yoksa se
vilmemiş miydi
m
Am7
Bm7
Am7
Bm7
Cmaj7
D
Ne kada
rı ya
lan, ne kada
rı g
erçekt
i
Am7
F♯dim7
Cmaj7
Ö
zenle seçilmiş yalın
cümleler kurd
uk
Am7
Bm7
Esus4
Vedalaş
tık dışa
rıda fırtı
na dinmişti
12
13
Em
Am7
Şim
di o sevdiğim ı
şıklı yolu
Bm7
Yaln
ız mı yürüyeceğim
Em
Cmaj7
Seç
tiğimiz filmleri bi
rer birer
Bm7
Yaln
ız mı izleyeceğim
14
Em
Am7
Şim
di o sevdiğim ı
şıklı yolu
Bm7
Yal
nız mı yürüyeceğim
Em
Am7
Seç
tiğimiz filmler
i birer birer
Bm7
Yaln
ız mı izleyeceğim
15
Cmaj7
CD
Esus4
Yal
nız mı
izleyece
ğim
Söz: Fettah Can
Beste: Fettah Can
Düzenleme: Cem İyibardakçı, Fettah Can, Serkan Ölçer

Benzer şarkılar

Alem Biliyor (Küs)

Fettah Can

Aklımda Kalanlar (2012)

Delirme

Fettah Can

Delirme (2015)

Kadınım

Tanju Okan

Kadınım / Yolculuk (1974)

Esmer Günler

Nilüfer

Esmer Günler (1988)