Yani

Fırat Tanış

Em

Folk RnB/Soul Caz
♩=156
1
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em11
2
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em11
3
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Geçtiği
miz yolları arı
yor gözüm
yine
Cmaj7
Bm7
Em11
Sanı
rım
şehir u
zakta kalıyor
Cmaj7
Bm7
Em11
Sanı
rım
şehir u
zakta kalıyor
4
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
El
lerimi uzatsam
tutmak iste
rim günü
Cmaj7
Bm7
Em11
Ama gü
neş
her gece te
pemde doğuyor
Cmaj7
Bm7
Em11
Ama gü
neş
her gece te
pemde doğuyor
5
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Cmaj7
Bm7
Em7
Kimse
gel
miyor bekle
sem de
6
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Cmaj7
D
Kimse
gel
miyor
7
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em7
8
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yaz
kokusu duyardım kışın
ortasında
bile
Cmaj7
Bm7
Em11
Uz
un cümleler
kurardım konu
şurken
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Eski
filmlerde kaldı böyle
sözler deni
yor
Cmaj7
Bm7
Em11
Ama
şimdi film
ler bile es
kimiyor
9
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Cmaj7
Bm7
Em7
Kimse
gel
miyor bekle
sem de
10
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Cmaj7
D
Kimse
gel
miyor
11
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em7
12
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Am7
Bm7
Em7
Kimse
gel
miyor bekle
sem de
13
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Yani
ol
muyor, olmu
yor istesem
de
Em
Kimse...
14
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em7
15
Am7
Bm7
Em7
C♯m7-5
Cmaj7
Bm7
Em7
Söz: Fırat Tanış
Beste: Fırat Tanış
Düzenleme: Jehan Barbur
Benzer şarkılar

Haydar Haydar

Can Gox

Yalnızım Ben (2013)

Yalan

Ali Atay

Yalan (2010)

Neyleyek

İrade İbrahimova

Neyleyek (2015)

Olmalı mı Olmamalı mı

Bülent Ortaçgil

Olmalı mı Olmamalı mı / Şık Latife (1974)