Onun Adı Hasan

Flört

Em

Rock
♩=98
1
Em
2
Asus2
3
Em
4
C
B
Em
Cmaj7
Am7
B7
Em
5
C
B
Em
Cmaj7
Am7
B7
Em
6
C
D
Em
Her güzelin
bir kusuru var
mış
C
D
Em
Güzeller ku
sursuz olmaz
mış
C
D
G
DF♯
Em
D
Aslan gibi
yürekli, in
sanoğ
lu ka
dar kor
kak
C
D
Em7
İşte böyley
di dağlı Has
an
7
C
D7F♯
Bm
Em
Bir kitap gi
bi suçlu, me
lekler ka
dar temiz
C
D
Am7
Senin benim
gibi bir
insan
8
C
B
Em
C
Onun adı Has
an,
uzaklarda ya
şar
Am
B
Em
Onun adı Has
an,
kalbimi dağ
lar
9
C
B
Em
C
Am
B
Em
10
C
D
Em
Bilmem ki ne
yi beğenme
di
C
D
Em
Bir kamyo
na bindi git
ti
C
D
G
DF♯
Em
D
Şimdi tek a
dı kaldı, bir
de söy
lenen
türküs
ü
C
D
Em7
O gün, bugün,
gelmez geri
si
11
C
D7F♯
Bm
Em
Onu hep ha
tırlarım, çün
kü o böyle
isterdi
C
D
Am7
Acaba be
ni sever miy
di
12
C
B
Em
C
Onun adı Has
an,
uzaklarda ya
şar
Am
B
Em
Onun adı Has
an,
kalbimi dağ
lar
13
C
B
Em
C
Am
B
Em
×3
14
C
B
Em
C
Onun adı Has
an,
uzaklarda ya
şar
Am
B
Em
×3
Onun adı Has
an,
kalbimi dağ
lar
15
Söz: Ata Akdağ, Ozan Kotra
Beste: Ata Akdağ, Ozan Kotra
Düzenleme: Flört
Klip yönetmeni: Murat Şenöy, Hakan Kasırga
Benzer şarkılar

Yalnızlık Mevsimi

Flört

Flört (2001)

Sevmez Olaydım

Flört

Demli (2010)

Cemiyette Pişiyoruz

Flört

Cemiyette Pişiyoruz (2003)

İzmir Marşı

Flört

İzmir Marşı (2017)