Gamzedeyim Deva Bulmam

Gaye Su Akyol

Em

Rock BağımsızRock TSM
♩=76
1
2
Em
(
Em
D
)
C
Am
Bm
3
E
(
E
D
C
B
)
(
C
D
E
)
(
D
C
C
B
)
B
4
Em7
Em
BmF♯
Em
BmF♯
Em
D
C
Bm
Em7
(
F♯
G
A
)
(
B
A
G
)
(
G
F♯
E
)
(
E
D
C
)
Bm
5
Em
D
C
Bm
Gamzedeyim,
deva
bul-
mam
C
Am
Bm
Garibim, bir
yuva
kurmam
6
C
Bm
Bm
Em
Kaderimdir
hep çekti
ğim
C
Am
Bm
İnlerim, bir
reha
bulmam
7
Em
(
Em
D
)
C
Am
Bm
8
E
(
E
D
C
B
)
(
C
D
E
)
(
D
C
C
B
)
B
9
Em7
Em
BmF♯
Em
BmF♯
Em
D
C
Bm
Em7
(
F♯
G
A
)
(
B
A
G
)
(
G
F♯
E
)
(
E
D
C
)
Bm
10
Em
D
C
Bm
Elem beni
terket-
mi-
yor
C
Am
Bm
Hiç de fası
la ver
miyor
11
C
Bm
Bm
Em
Nihayetsiz
şu taki
be
C
Am
Bm
Doğrusu tâ
kat yet
miyor
12
Em
(
Em
D
)
C
Am
Bm
13
Em
(
Em
D
)
C
Am
Bm
Söz: Tatyos Efendi
Beste: Tatyos Efendi
Düzenleme: Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek
Klip yönetmeni: İdil Ergün
Benzer şarkılar

Bu Kız

Son Feci Bisiklet

Bu Kız (2014)

Kimseye Etmem Şikayet

Nev

Bir Nev-i Alaturka (2010)

Bikinisinde Astronomi

Son Feci Bisiklet

Son Feci EP (2014)

Rahatsız Vals

Son Feci Bisiklet

Rahatsız Vals (2014)