Çatı Katı

Gökhan Türkmen

Em

Pop Rock
♩=105
1
Cadd9
Em7
2
Cadd9
Em7
3
C
Am
Em
D
Am
C
Bm
4
Emadd9
Dadd11omit5
Şim
di çatı katında inziva vak
ti
Cadd9
Nerede aranacak haklının hak
Dadd11omit5
Dinlemeliydim vaktinde ak
Bm
Seni unutmaya
çalışmak da varmış
5
Em
DF♯
G
Am
Malesef,
ba
na bıraktıkların
la,
GB
C
D
teselli
avın-
da demek ki
elleri
Emadd9open
Bmadd11add-13
boş dönmek de var
mış,
Am7
Dsus4
D
bu günler
i görmek de va
rmış
6
Cadd9
Yarın hatırımı sorsan ne olur
D
Bugün hevesimi kırdın bi' kere
Cadd9
"Gitme" dememle kalsan ne olur
Bm
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
7
C
Yarın hatırımı sorsan ne olur
D
Bugün hevesimi kırdın bi' kere
Am
C
"Gitme" dememle kal
san ne olur
D
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
8
Am
C
Y
arın hatırımı sors
an ne olur
Em
Gmaj7
DF♯
Bugün hevesimi kır
dın bi'
kere
Am
C
"Gitme" dememle kal
san ne olur
Bm
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
9
Emadd9
Em
Em7
Dsus2
Şim
di çatı katın
da inzi
va vak
ti
B7sus4
Cmaj7
Nerede arana
cak haklının hak
Am7
Bm
Dinlemeliydim
vaktinde ak
Seni unutmaya çalışmak da varmış
10
Em
DF♯
G
Am
Malesef,
ba
na bıraktıkların
la,
GB
C
teselli
avın-
da demek ki elleri
Emadd9open
D
boş dönmek de var
mış,
Am7
Dsus4
D
bu günler
i görmek de var
mış
11
Cadd9
Yarın hatırımı sorsan ne olur
Bm7
Bugün hevesimi kırdın bi' kere
Cadd9
"Gitme" dememle kalsan ne olur
Bm7
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
12
C
Yarın hatırımı sorsan ne olur
D
Bugün hevesimi kırdın bi' kere
Am
C
"Gitme" dememle kal
san ne olur
D
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
13
Am
C
Y
arın hatırımı sors
an ne olur
Em
Esus4
Dsus4
D
Bugün heve
simi kır
dın bi'
kere
Am
C
"Gitme" dememle kal
san ne olur
Bm
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
14
Am
Bm
C
Y
arın
hatırı
sor- s
an ne olur
Em
DF♯
G
DA
Bugün heve
simi kır
dın bi'
kere
Am
C
"Gitme" dememle kal
san ne olur
Bm
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere
15
Cadd9
Em7
16
Cadd9
Gmaj7
Em
Em7
Söz: Gökhan Şahin
Beste: Gökhan Türkmen
Düzenleme: Atıl Aksoy
Klip yönetmeni: Murat Joker, Varol Şahin

Benzer şarkılar

Taş

Gökhan Türkmen

En Baştan (2014)

Sen İstanbul'sun

Gökhan Türkmen

En Baştan (2014)

İhtimaller

Koray Candemir

İhtimaller (2020)

Saygımdan

Bengü

Saygımdan (2013)