Vazgeçtim Ben Bugün

Gripin

Dm

Rock
♩=128
1
Gm
Dm
Gm
Dm
Dm
(
Dm
)
Dm
C
2
B♭
Dm
Dm
Am
Gm
B♭
Dm
Dm
3
Dm
B♭
Gm
zel günler gelir, ben
görür mü
yüm, bilemem
Dm
B♭
Gm
Su yolunu bulur, ben
bulur muy
um, bilemem
4
Dm
Bazen sev
dim, bazen sevildim
Gm
Uzadı bur
num, sivrildi dilim
Dm
Kırdıysam sizle
ri özür dilerim
Gm
Artık he
lalleşelim
5
B♭maj7
A
Ölümü
ne yaşadım hayatımı,
geçti üstümden
Dm
C
Vaz-
geçtim
6
B♭
Dm
Vazgeç
tim ben bugün, vazgeçtim bu
dünyadan
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
Dm
C
Vaz
geç
tim övülmekten
7
B♭
Dm
Vazgeçtim ö
vülmekten, vazgeçtim sö
vülmekten
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
Dm
Dm
C
8
B♭
Dm
Dm
Am
Gm
B♭
Dm
Dm
9
Dm
B♭
Gm
Merme
re kazınmış adım, ben o
kur muyu
m bilemem
Dm
B♭
Gm
Üze
rimde beyaz bi' gül, ben ko
klar mıyı
m, bilemem
10
Dm
Bazen sev
dim, bazen sevildim
Gm
Uzadı bur
num, sivrildi dilim
Dm
Kırdıysam sizle
ri özür dilerim
Gm
Artık he
lalleşelim
11
B♭maj7
A
Ölümü
ne yaşadım hayatımı,
geçti üstümden
Dm
C
Vaz-
geçtim
12
B♭
Dm
Vazgeç
tim ben bugün, vazgeçtim bu
dünyadan
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
Dm
C
Vaz
geç
tim övülmekten
13
B♭
Dm
Vazgeçtim ö
vülmekten, vazgeçtim sö
vülmekten
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
14
B♭add+11
B♭
Dsus2
Dm
Am
Gm
B♭
Dsus2
Dm
C
zel
günler
15
B♭
Dm
Güzel gün
ler gelir, ben görür müyü
m, bilemem
Am
Gm
B♭
Dm
Su yolunu bu
lur, ben bulur muyu
m, bilemem
Dm
C
Vaz
geçtim
16
B♭
Dm
Vazgeç
tim ben bugün, vazgeçtim bu
dünyadan
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
Dm
C
Vaz
geç
tim övülmekten
17
B♭
Dm
Vazgeçtim ö
vülmekten, vazgeçtim sö
vülmekten
Em7-5
Gm
B♭
Dm
Vaz
geçtiğim
ne var ne yo
ksa hepsi si
zin olsun
Albüm: Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 7 Kasım 2012
Söz: Birol Namoğlu
Beste: Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu
Düzenleme: Haluk Kurosman
Klip yönetmeni: Kemal Başbuğ
Benzer şarkılar

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

Gripin

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar (2012)

Aşk Nerden Nereye

Gripin

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar (2012)

Beni Boş Yere Yorma

Gripin

Beni Boş Yere Yorma (2016)

Eğer İstersen

Nükleer Başlıklı Kız

1 (2010)