Mucize

Grup Gündoğarken

Em

Folk Rock
♩=96
1
G
Bm
C
Am
Em
D
Am
G
Bm
C
Am
Em
D
C
2
Em
F♯m7-5
Ço
cukluğun gizemli, sak
lı köşelerinde
Em
F♯m7-5
Ca
nım yine sıkkın o
kul dönüşlerinde
C
B7
Rad
yoyu açsam hep
aynı şarkılar
Am
B7
rak özel kanalı, tele
vizyon mucize
3
Em
F♯m7-5
Çan
tayı atıp so
kaklara mı çıksam
Em
F♯m7-5
Ay
lak aylak gezip a
fişlere mi baksam
C
B7
zel bir kız görüp yanı
na mı yaklaşsam
Am
B7
rak dokunmayı, ko
nuşmak mucize
4
G
D
Em
Ar
tık karışt
ırdım geçmiş
i
G
D
Am
Hangi peygambe
r açmıştı deni
zi
Em
D
C
Hep
aksi yöne mi gid
er haya
tın seyri
Am
Haya
tın seyri
5
G
D
G
D
Bile
mem, bile
mem. Ar
tık bile
mem
C
Bm
Em
Cevap
sız sorulara
dalkavukluk ede
mem
6
G
Bm
C
Am
Em
D
Am
G
Bm
C
Am
Em
D
C
7
Em
F♯m7-5
U
cuz bir gitar alıp şar
kı mı yazmalı
Em
F♯m7-5
Aklım
dan geçenlere fi
kir mi katmalı
C
B7
Na
zım'a yaslanıp toplum
sal mı olmalı
Am
B7
rak konuşmayı, dü
şünmek mucize
8
G
D
Em
Ar
tık karışt
ırdım geçmiş
i
G
D
Am
Hangi peygambe
r açmıştı deni
zi
Em
D
C
Hep
aksi yöne mi gid
er haya
tın seyri
Am
Haya
tın seyri
9
G
D
G
D
Bile
mem, bile
mem. Ar
tık bile
mem
C
Bm
Em
×4
Cevap
sız sorulara
dalkavukluk ede
mem
10
D
Söz: Burhan Şeşen
Beste: Burhan Şeşen
Düzenleme: Nikiforos Metaksas
Benzer şarkılar

Ellerimde Çiçekler

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Sıcaklardandır

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Olacak O Kadar

Grup Gündoğarken

Olacak O Kadar (2002)

Sen Benim Şarkılarımsın

Grup Gündoğarken

Bir Yaz Daha Bitiyor (1986)