Mucize

Grup Gündoğarken

Em

Folk Rock
♩=96
1
G
Bm
C
Am
Em
D
Am
G
Bm
C
Am
Em
D
C
2
Em
F♯m7-5
Ço
cukluğun gizemli, sak
lı köşelerinde
Em
F♯m7-5
Ca
nım yine sıkkın o
kul dönüşlerinde
C
B7
Rad
yoyu açsam hep
aynı şarkılar
Am
B7
rak özel kanalı, tele
vizyon mucize
3
Em
F♯m7-5
Çan
tayı atıp so
kaklara mı çıksam
Em
F♯m7-5
Ay
lak aylak gezip a
fişlere mi baksam
C
B7
zel bir kız görüp yanı
na mı yaklaşsam
Am
B7
rak dokunmayı, ko
nuşmak mucize
4
G
D
Em
Ar
tık karışt
ırdım geçmiş
i
G
D
Am
Hangi peygambe
r açmıştı deni
zi
Em
D
C
Hep
aksi yöne mi gid
er haya
tın seyri
Am
Haya
tın seyri
5
G
D
G
D
Bile
mem, bile
mem. Ar
tık bile
mem
C
Bm
Em
Cevap
sız sorulara
dalkavukluk ede
mem
6
G
Bm
C
Am
Em
D
Am
G
Bm
C
Am
Em
D
C
7
Em
F♯m7-5
U
cuz bir gitar alıp şar
kı mı yazmalı
Em
F♯m7-5
Aklım
dan geçenlere fi
kir mi katmalı
C
B7
Na
zım'a yaslanıp toplum
sal mı olmalı
Am
B7
rak konuşmayı, dü
şünmek mucize
8
G
D
Em
Ar
tık karışt
ırdım geçmiş
i
G
D
Am
Hangi peygambe
r açmıştı deni
zi
Em
D
C
Hep
aksi yöne mi gid
er haya
tın seyri
Am
Haya
tın seyri
9
G
D
G
D
Bile
mem, bile
mem. Ar
tık bile
mem
C
Bm
Em
×4
Cevap
sız sorulara
dalkavukluk ede
mem
10
D
Albüm: İstanbul Atina İstanbul
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 27 Ekim 2000
Söz: Burhan Şeşen
Beste: Burhan Şeşen
Düzenleme: Nikiforos Metaksas
Benzer şarkılar

Ellerimde Çiçekler

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Sıcaklardandır

Grup Gündoğarken

İstanbul Atina İstanbul (2000)

Sen Benim Şarkılarımsın

Grup Gündoğarken

Bir Yaz Daha Bitiyor (1986)

Bir Yaz Daha Bitiyor

Grup Gündoğarken

Bir Yaz Daha Bitiyor (1986)