Keçe Kurdan

Grup Yorum

Gm

Folk
♩=122
1
2
F
Gm
E♭
F
Gm
3
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
4
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
5
B♭
Keçê binêr çerxa cihan, zor girêdane me re zor
F
Jin çûne pêş pir dixwînin, êdî qelem ket şûna şûr
6
F
Ke
çê em dixwazin bi me re werin şerê
Gm
E♭
F
Gm
Dil
o em dixwazin bi me
re we
rin cen
7
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
8
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
9
Gm
×3
10
B♭
Serê xwe rake keça Kurdan, dil û cegerêm heliyan
F
Ka niştiman ka azadî, ka dayika me sêwiyan
11
F
Ke
çê em dixwazin bi me re werin şerê
Gm
E♭
F
Gm
Dil
o em dixwazin bi me
re we
rin cen
12
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
13
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
14
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
Albüm: Cesaret
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 20 Ocak 1993
Söz: Şivan Perwer
Beste: Şivan Perwer
Düzenleme: Grup Yorum
Benzer şarkılar

Reşo

Grup Yorum

Cesaret (1993)

Asker Kaçakları

Grup Yorum

Haziranda Ölmek Zor / Berivan (1988)

Karadır Kaşların

Grup Yorum

Türkülerle (1989)

Haziranda Ölmek Zor

Grup Yorum

Haziranda Ölmek Zor / Berivan (1988)