Keçe Kurdan

Grup Yorum

Gm

Folk
♩=122
1
2
F
Gm
E♭
F
Gm
3
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
4
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
5
B♭
Keçê binêr çerxa cihan, zor girêdane me re zor
F
Jin çûne pêş pir dixwînin, êdî qelem ket şûna şûr
6
F
Ke
çê em dixwazin bi me re werin şerê
Gm
E♭
F
Gm
Dil
o em dixwazin bi me
re we
rin cen
7
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
8
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
9
Gm
×3
10
B♭
Serê xwe rake keça Kurdan, dil û cegerêm heliyan
F
Ka niştiman ka azadî, ka dayika me sêwiyan
11
F
Ke
çê em dixwazin bi me re werin şerê
Gm
E♭
F
Gm
Dil
o em dixwazin bi me
re we
rin cen
12
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rîn in şekir in em li hê
viya merdan in
B♭
Gm
Ha
yê hayê em ke
çikê Kurdan in
F
Dm7
Şê
rin em li cengê em li hê
viya merdan in
13
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
14
F
Dm
Ha
yê hayê em kul
îlkê Kurdan in
E♭maj7
Gm
E♭
F
Gm
Der
dê neza
na berben
dî ser
hildan
in
Söz: Şivan Perwer
Beste: Şivan Perwer
Düzenleme: Grup Yorum
Benzer şarkılar

Madenciden

Grup Yorum

Yürek Çağrısı (1998)

Asker Kaçakları

Grup Yorum

Haziranda Ölmek Zor (1988)

Maskeli Balo

Yeni Türkü

Akdeniz Akdeniz (1983)

Zeytinyağlı Yiyemem Aman

Candan Erçetin

Aman Doktor (2005)