Sana Dair

Kumdan Kaleler

D

Rock Folk
♩=74
1
D
Em
Ya
şam kadar gerçek, yaşa
mak gibi sahte
G
A
D
Öyle çok ş
ey var ki yara
layan insanı
2
D
Em
Bir yü
rek çarpıntısı onu
her gördüğünde
A
G
D
Öyle çok şey var ki bak
sana da
ir
3
F♯m
Bm
Yanlış aşklar yaşadık yan
lış köprülerde
F♯m
Bm
Yanlış gemiler yakıp, al
dırmadan
4
F♯m
Bm
İki damla su çaldık zama
nın pençesinden
G
A
Al
dırmadan, al
dırmadan
5
D
Em
Muci
ze gerek bize, gide
cek bir başka düş
G
A
D
Bir düş ki
korkmamış zama
nın karşısında
6
D
Em
Ve bir
çağ gerek bize, ve bir
çağ bundan özgür
A
G
D
Öyle çok şey var ki bak
sana da
ir
7
F♯m
Bm
Sonra kuşlar gitti, anla
dın dünya yorgun
F♯m
Bm
Sen yo
rgun, tortusu kalmış es
ki bir korkunun
8
F♯m
Bm
Görme
din, duymadın, deme
din bunlar kötü
G
A
Biz
var mıydık? Aşk
var mıydı?
9
D
Bu ne senden ilk kaçışım
F♯m
Ne d
e ilk düşüşün yüreğime
G
Ne bu serden son geçişim
Ne de son küsüşüm kaderime
10
D
(
A
G
)
(
F♯
E
)
11
D
Bu ne senden ilk kaçışım
F♯m
Ne d
e ilk düşüşün yüreğime
G
Ne bu serden son geçişim
Ne de son küsüşüm kaderime
12
Bm
F♯m
A
Em7
×4
13
F♯m
Bm
Sonra kuşlar gitti, anla
dın dünya yorgun
F♯m
Bm
Sen yor
gun, tortusu kalmış es
ki bir korkunun
14
F♯m
Bm
Görme
dik, duymadık, deme
dik bunlar kötü
G
A
Biz
var mıydık? Aşk
var mıydı?
15
D
Bu ne senden ilk kaçışım
F♯m
Ne d
e ilk düşüşün yüreğime
G
Ne bu serden son geçişim
Ne de son küsüşüm kaderime
16
D
(
A
G
)
(
F♯
E
)
17
D
Bu ne senden ilk kaçışım
F♯m
Ne d
e ilk düşüşün yüreğime
G
Ne bu serden son geçişim
Ne de son küsüşüm kaderime
18
D
F♯m
G
Gm
19
D
Söz: Tuna Kiremitçi
Beste: Tuna Kiremitçi
Düzenleme: Tuna Kiremitçi, Kerem Doğrar
Benzer şarkılar

Bu Aşk Burada Biter

Kumdan Kaleler

Denize Doğru (1996)

Sadece Senin Olmak

Yavuz Çetin

Satılık (2001)

Nektarin

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Acelesi Yok

Yok Öyle Kararlı Şeyler

Acelesi Yok (2017)