İstanbul

Levent Yüksel

Am

Pop TSM 90'lar
♪=274
1
Am
Dm
Bm7-5
Am
F♯m7-5
E
Am
E
Am
2
Am
Bm7-5
Am
Bm7-5
Saçları
nı dağı
tır rüzgar Yedite
pe üzeri
nden
Dm
E
F♯m7-5
B
Hatıra
lar tari
hin külleri
ni savu
rur
3
Em
D
Cmaj7
Bm7-5
Kadın
gibi, kısra
k gibi sarıla
yım gel ince beli
ne
E
Am7
Bm7-5
F♯m7-5
E
Yarim İ
stanbul, gel öpe
yim
gerda
nından
4
Am
Dm
Bm7-5
Am
F♯m7-5
E
Am
E
Am
5
Am
Bm7-5
Am
Bm7-5
Tüketil
miş, yaşanm
amış hediye
lik haya
tlar
Dm
E
F♯m7-5
B
Ah bu e
vler, pencere
ler, bu kapı
lar, sokak
lar
6
Em
D
Cmaj7
Bm7-5
Hüzün
gibi, sevinç
gibi eski
tilmiş zama
nlar
E
Am7
Bm7-5
F♯m7-5
E
Yarim İ
stanbul, gel öpe
yim
gerda
nından
7
Am
Dm
Bm7-5
Am
F♯m7-5
E
Am
E
Am
8
Am
Bm7-5
Am
Bm7-5
Mina
reler uza
nmış gökyüzü
ne bağı
rır
Dm
E
F♯m7-5
B
Kara sev
dan nerele
rden yüreği
mi çağı
rır
9
Em
D
Cmaj7
Bm7-5
Dua
gibi, büyü gi
bi ezber
ledim hasret
ini
E
Am7
Bm7-5
F♯m7-5
E
Yarim İ
stanbul, gel öpe
yim
gerda
nından
10
Am
×4
11
Bm7-5
Am
F♯m7-5
E
Am
E
Am
12
Am
Bm7-5
Am
Bm7-5
Saçları
nı dağı
tır rüzgar Yedite
pe üzeri
nden
Dm
E
F♯m7-5
B
Hatıra
lar tari
hin külleri
ni savu
rur
13
Em
D
Cmaj7
Bm7-5
Kadın
gibi, kısra
k gibi sarıla
yım gel ince beli
ne
E
Am7
Bm7-5
F♯m7-5
E
Yarim İ
stanbul, gel öpe
yim
gerda
nından
Gerdanından, gerdanından
Söz: Sezen Aksu
Beste: Fahir Atakoğlu
Düzenleme: Uzay Heparı

Benzer şarkılar

Bu Gece Son

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Med Cezir

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Tuana

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Seni Ezbere Aldım

Yaşar

Esirinim (1998)