Aşk Bitti

Leyla The Band

Bm

Rock BağımsızRock Metal
♩=85
1
Korkma benden, gidiyorum
Sen uyurken, ölüyorum
Yakın değilsin, göremezsin
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
Mas
um değil-
sin,
ağlayamazs
ın
2
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
3
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
Korkma b
enden,
gidiyo
rum
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
Sen uy
urken,
ölüyo
rum
4
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
Yakın değ
ilsin,
görem
ezsin
B5add-13
Gm
Faugsus2
F♯5add-9
Masum değ
ilsin,
ağlayam
azsın
5
B5
G5
F+5
F♯5add-9
6
Bm9
Gm9
A
Bm9
Oyun değ
il ki,
dönemem biliy
orum
Bm9
Gm9
A
Bm9
Pişman d
eğilim,
sonunu görüy
orum
7
F♯m
Gmaj7
Asus2
Bm9
Parampar
ça bir taş,
yerini arıy
orum
F♯m
Gmaj7
Asus2
B5
Karanlık
ta düşerse
kaybolur biliy
orum
8
E5
A5
F♯5
G5
Kayb
olsun,
dert d
eğil
E5
A5
F♯5
G5
Kayb
olsun,
taş be
nim
9
E5
A5
F♯5
G5
Kayb
olsun,
toprak ol
sun
E5
A5
F♯5
G5
Kayb
olsun,
aşk bit
ti
10
B5
G5
F5
F♯5
×4
11
Bm
12
Bm
Gm
C♯
F♯m
×5
Söz: Ali Atay, Murat Onbul
Beste: Ali Atay
Düzenleme: Fırat İkisivri
Klip yönetmeni: Murat Onbul

Benzer şarkılar

Giderdi Hoşuma

Yaşlı Amca

Akşamüstü (2017)

Dönersen Islık Çal

Manuş Baba

Dönersen Islık Çal (2017)

Ne Farkeder

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Ne Farkeder (2017)

Kalbim Seni Arıyor

Yedinci Ev

Kalbim Seni Arıyor (2015)