Ahu

Mabel Matiz

F♯m

Pop
♩=122
1
2
Bm
D
C♯m
Bm
E
3
A
Bm
Yandı gönül gö
rdüm en ahı
C♯m
Bm
C♯m
A
Gözle
ri gö
z değil
ahu
A
Bm
Şaştı dalımd
a çiçeğim heyhat
C♯m
Bm
C♯m
A
Ben yo
ruldu
m, yaz gü
nahı
4
F♯m
C♯m
Yaz gidip gü
zden dönerken
Bm
E
Tez vuruldu
m ah gülerken
F♯m
C♯m
Şimdi tüm yo
llar hayırsız
Bm
E
Esus4
E
Har büyür h
alim direnm
ez
5
Bm
D
C♯m
Çal beni, çal ge
cem günüm, karışa
lım
Bm
E
Çağırıp ka
dehle
re baharı
Bm
D
C♯m
Al senin olsun
en sarı yazla
rım
Bm
E
Sarılıp da
bir daha
ayrılmama
6
Bm
D
C♯m
Bm
E
7
A
Bm
Yandı gönül gö
rdüm en ahı
C♯m
Bm
C♯m
A
Gözle
ri gö
z değil
ahu
A
Bm
Şaştı dalımd
a çiçeğim heyhat
C♯m
Bm
C♯m
A
Ben yo
ruldu
m, yaz gü
nahı
8
F♯m
C♯m
Az gidip u
zdan dönerken
Bm
E
Tez vuruldu
m ah gülerken
F♯m
C♯m
Şimdi tüm yo
llar hayırsız
Bm
E
E6
E
Har büyür ç
arem bulunm
az
9
Bm
D
C♯m
Çal beni, çal ge
cem günüm, karışa
lım
Bm
E
Çağırıp ka
dehle
re baharı
Bm
D
C♯m
Al senin olsun
en sarı yazla
rım
Bm
E
Sarılıp da
bir daha
ayrılmama
10
Bm
D
C♯m
Bm
E
11
A7
Ah yaşım genç delikan
D
Dm
Düştüm kal
dım perişan
Bm
C♯m
Bm
C♯m
Aşk bü
rür
ruhu
mu
D
E
M
eylere kulum e
n başından
12
Bm
D
C♯m
Çal beni, çal ge
cem günüm, karışa
lım
Bm
E
Çağırıp ka
dehle
re baharı
Bm
D
C♯m
Al senin olsun
en sarı yazla
rım
Bm
E
Sarılıp da
bir daha
ayrılmama
13
Bm
D
C♯m
Beni çal ge
cem günüm, karışa
lım
Bm
E
Çağırıp ka
dehle
re baharı
Bm
D
C♯m
Al senin olsun
en sarı yazla
rım
Bm
E
Sarılıp da
bir daha
ayrılmama
14
A
Söz: Mabel Matiz
Beste: Mabel Matiz
Düzenleme: Can Güngör
Klip yönetmeni: Aytekin Yalçın, Fırat Sözbir
Benzer şarkılar

Gel

Mabel Matiz

Gök Nerede (2015)

Sarışın

Mabel Matiz

Gök Nerede (2015)

Bir Hadise Var

Mabel Matiz

Gök Nerede (2015)

Aşk Yok Olmaktır

Mabel Matiz

Yaşım Çocuk (2013)