Kimse Bilmez

Mehmet Güreli

Am

90'lar Caz Folk
♩=118
1
Am
Bm7-5
Am
Dm
E7
2
Am
Bm7-5
Am
Dm
E7
3
Am
Bulut
geçti
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Gözyaş
ları ka
ldı çi
mende
Am
Gül ren
gi şarap
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
İ
çilmez m
i böyle
günde
4
Am
Seher
yeli
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Eser yır
tar ete
ğini
gülün
Am
Güle
baktıkça
G
E
Am
Dm
E7
Çır
pınır yü
reği bül
bülün
5
Am
Bu yıldız
lı gökler
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Ne
zaman
başladı
dönmey
e
Am
Kimse bilmez
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
K
imse bi
lmez
6
Am
Bulut
geçti
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Gözyaşla
rı ka
ldı çi
mende
Am
Gül rengi
şarap
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
İç
ilmez m
i böyle
günde
7
Am
Seher ye
li
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Es
er yırt
ar
eteğini
gül
ün
Am
Güle baktıkça
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Çır
pınır yü
reği bül
bülün
8
Am
Bm7-5
Am
Dm
E7
9
Am
Bulut
geçti
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Gözyaş
ları k
aldı çi
mende
Am
Gül ren
gi şarap
G
E
Am
Dm
E7
İ
çilmez m
i böyle
günde
10
Am
Seher
yeli
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Eser yır
tar e
teğini
gülün
Am
Güle
baktıkça
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Çır
pınır yü
reği bül
bülün
11
Am
Bu yıldız
lı gökler
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
Ne
zaman
başladı
dönmey
e
Am
Kimse bilmez
Bm7-5
E
Am
Dm
E7
K
imse bi
lmez
12
Am
Bm7-5
Am7
Dm
E7
13
Söz: Ömer Hayyam
Beste: Mehmet Güreli
Düzenleme: Mehmet Güreli
Benzer şarkılar

Uçurtma

Mehmet Güreli

Odamda Yolculuk (2002)

Köprüden Geçti Gelin

Barabar

Memleket Nere (2019)

Divane Aşık Gibi

A Capella Boğaziçi

Divane Aşık Gibi (2014)

Lâ'l

Sertab Erener

Lâ'l (1994)