Yalnızlık Senfonisi

Model

Am

Rock Metal
♩=143
1
Am
2
Am
Dm
G
C
F
Dm
E
3
Am
Bm7-5
C
Dm
Bm7-5
C
Dm
E
4
Am
Dm
G
C
F
Dm
E
5
Am
Dm
C
E
Am
Dm
C
E
6
Am
Dm6
Am
Anla
dım, sonu
yok yalnızlı
ğın
Dm
E7sus4
E7
Her
gün çoğala
cak
Dm
E
Am
Her zaman böyle miy
di? Bilmi
yorum
Dm
Dsus2
Adim
B
E7sus4
E7
Sa
nki doku
nulmaz
çocukken ağ
lamak
7
Am
GA
FA
EmA
Alı
şır her i
nsan, alı
şır zama
nla
Dm
Am
Kırı
lıp incinme
ye
Am
G
F
Dm
Çün
kü ola
ğan, yıkı
lıp, yıkı
lıp
Esus4
E
Am
Ye
niden
ayağa k
alkmak
8
Am
G
F
Dm
Yalnızlı
ğım yolla
rıma pusu k
urmuş bekleme
kte
F
G
EG♯
Am
Acıl
ar gözlerini
dikmiş üstü
me nöbet
te
Am
G
F
Dm
Bekliyo
rum, bekliyo
rum, bekliyo
rum
F
E
Am
Hadi
gelin üstü
me k
orkmuyorum
9
Am
Dm
G
C
F
Dm
E
10
Am
Dm
C
E
Am
Dm
C
E
11
Am
Dm6
Am
Anla
dım, sonu
yok yalnızlı
ğın
Dm
E7sus4
E7
Her
gün çoğala
cak
Dm
E
Am
Her zaman böyle miy
di? Bilmiyo
rum
Dm
Dsus2
Adim
B
E7sus4
E7
Sa
nki doku
nulmaz
çocukken ağlam
ak
12
Am
GA
FA
EmA
Alı
şır her i
nsan, alı
şır zama
nla
Dm
Am
Kırı
lıp incinme
ye
Am
G
F
Dm
Çün
kü ola
ğan, yıkı
lıp, yıkı
lıp
Esus4
E
Am
Ye
niden
ayağa k
alkmak
13
Am
G
F
Dm
Yalnızlı
ğım yolla
rıma pusu k
urmuş bekleme
kte
F
G
EG♯
Am
Acıl
ar gözlerini
dikmiş üstü
me nöbet
te
Am
G
F
Dm
Bekliyo
rum, bekliyo
rum, bekliyo
rum
F
E
Am
Hadi
gelin üstü
me k
orkmuyorum
14
Am
GA
FA
EA
Bulut
lar yüklü,
ha yağdı ha
yağacak üs
tümüze
F
Dm
E
Ha
sret, yoklu
ğunla ben baş başa
yız nihayet
15
Am
16
Am
Bm7-5
C
Dm
Bm7-5
C
Dm
E
17
Am
Dm
G
C
F
Dm
E
18
Am
Dm
C
E
Am
Dm
C
E
19
Am
Dm
C
E
Am
Dm
C
E
20
Am
Söz: Sezen Aksu
Beste: Sezen Aksu
Düzenleme: Tuluğ Tırpan

Benzer şarkılar

Değmesin Ellerimiz

Model

Diğer Masallar (2011)

Makyaj

Model

Diğer Masallar (2011)

Bir Melek Vardı

Model

Diğer Masallar (2011)

Antidepresan Gülümsemesi

Model

Levlâ'nın Hikayesi (2013)