Fikret Mualla

Murat Köseoğlu

Em

Folk Caz 90'lar
♩=135
1
Em
C
Am
B
2
B7
3
Em
C
Am
B
4
Em
F♯m7
B7
Kış günü, yıllardan
yetmişbir
Em
F♯m7
B7
Doğum günüm, yaşımsa
onbir
5
C
Bm
Çocukluğum ve sen, Fikret Mu
alla
C
Bm
Tanıştık sen öldükten tam dört yıl
sonra
Am
Bu renga
renk kitapta
6
Em
C
Am
B
7
Em
E7
8
Am
D
G
Em
Mavi sokak,
tımarhane,
mor kah
ve
F♯m7-5
B
Em
E7
Duma
nlı bistrolar
gözlerindeyd
i
9
Am
D
G
Em
Ut
rillo gibi
kır
mızı şarap yük
F♯m7-5
B
C
B7
Fırça
darbelerin
renklendir
di tualle
ri
10
C
Cm
G
Beauvoir'
nun sözleri resimlerin
de şekillenmiş
ti
11
A
Am
B
Bir
gerçek vardı, üs
lup insanın ta kendisiyd
i,
Em
kendisiydi
12
C
B
Em
Yalnızlı
k sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Notre Dame da
sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Gerçek deh
a sendin Fik
ret Mualla
13
Em
C
Am
B
14
Em
F♯m7
B7
Mor zemin üstünde
figürler
Em
F♯m7
B7
Rıhtım ve donanmış
gemiler
15
C
Bm
Açlık sefalet dolu yıllarda
n sonra
C
Bm
Beklediğin ölüm gelmişt
i uyurken
Am
Bembey
az çarşaflarda
16
Em
C
Am
B
17
Em
E7
18
Am
D
G
Em
Mo
digliani,
alkol, a
fyon, deha
dolu
F♯m7-5
B
Em
E7
Sefi
l delikanlın
senin parçan
19
Am
D
G
Em
Tou
louse-Lautrec'in
sakat a
dımlarıyla
F♯m7-5
B
C
B7
Aynı
bulvarlarda
yürümüş
tün, düşünmüş
tün
20
C
Cm
G
Kır
mızı sirkte çemberden atlay
an kaplumbağala
r
21
A
Am
B
Koru
yucu melek Madam Angles'
le hiç bitme
yen
Em
tartışma
lar
22
C
B
Em
Tüm bunla
r sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Yalnızlı
k sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Gerçek deh
a sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Tüm bunlar sendin Fik
ret, sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Yalnızlık, yalnızlı
k sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Em
Gerçek deha sendin Fik
ret, sendin Fik
ret Mual
la
C
B
Yalnızlık, tüm bunla
r sendin Fik
ret Mualla
23
Em
C
Am
B
24
Em
Albüm: Yağmurlar Yağıyor Duygularıma
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1995
Söz: Murat Köseoğlu
Beste: Murat Köseoğlu
Düzenleme: Serdar Öztop
Benzer şarkılar

Kimse Bilmez

Mehmet Güreli

Kent Ozanları (1998)

Dedikodu

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Uçurtma

Mehmet Güreli

Odamda Yolculuk (2002)

Haydar Haydar

Can Gox

Yalnızım Ben (2013)