Başıma Gelenler

Nilüfer

Em

Aranjman Pop
♩=105
1
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
2
Em
C
D
G
Başı
ma gelen
ler hep
senin yüzün
den
Am
B7
Em
Ne iste
din be
nim sevgim
den
Em
C
D7
G
Başı
ma gelen
ler hep
senin yüzün
den
A
B7
E
Ne iste
din be
nim sevgim
den
3
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
E
Başım
a gelen
ler hep sen
den
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
Başı
ma gelen
ler hep sen
den
4
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
5
Em
C
D
G
Boşu
na ara
ma bu
lamazsın be
ni
Am
B7
Em
Ne yap
san bir da
ha yanın
da
Em
C
D7
G
Boşu
na ara
ma bul
amazsın be
ni
A
B7
E
Ne yap
san bir da
ha yanın
da
6
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
E
Başım
a gelen
ler hep sen
den
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
Başı
ma gelen
ler hep sen
den
7
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
8
Em
C
D
G
Am
B7
Em
Em
C
D7
G
A
B7
E
9
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
E
Başım
a gelen
ler hep sen
den
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
Başı
ma gelen
ler hep sen
den
10
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
11
Em
C
D
G
Kaçar
dın hep ben
den şim
di peşimde
sin
Am
B7
Em
Söyle ne
den değişt
in böyle bir
den
Em
C
D7
G
Kaçar
dın hep ben
den şim
di peşimde
sin
A
B7
E
Söyle ne
den değiş
tin böyle bir
den
12
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
E
Başım
a gelen
ler hep sen
den
Am
D
G
Em
Yıkıl
dım artık
ben seve
mem yeni
den
Am
B7
Em
Başı
ma gelen
ler hep sen
den
13
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
E
Am
D
G
Em
Am
B7
Em
14
Söz: Ülkü Aker
Beste: Nurit Hirsh
Düzenleme: Şanar Yurdatapan
Benzer şarkılar

Göreceksin Kendini

Nilüfer

12 Düet (2011)

Esmer Günler

Nilüfer

Esmer Günler (1988)

İyisin Tabi

Deniz Seki

İz (2014)

Vermem Seni Ellere

Oğuzhan Koç

Yol Arkadaşım (2017)