Tanrım (Aşk Çemberi)

Nilüfer

Bm

Arabesk/Fantezi
♩=164
1
Bm
F♯m
A
Em
F♯m
Bm
E
A
Bm
Em
Bm
Em
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Em
A
D
2
Bm
Öyle bir vefasız yare düştüm ki
Bm
Em
A
Em
A
D
Mer
hamet bilmi
yor,
sevmek
bilm
iyor
3
Bm
Em
Haykırdım yıllarca ona aşkı
Bm
Duymak istemiyor,
beni görmüyor
Em
B
E
Bm
Duymak i
stemiyor,
beni gö
rmüyor
4
Bm
5
Bm
F♯m
A
Em
Aşk çembe
ri sarmış
dört bir yan
ımı
F♯m
Bm
E
A
Duymaya
n kalmadı
bu ferya
dımı
Bm
Em
Bm
Em
Bu
gidiş
le bu aşk beni öldü
rür
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Kuluna
bırakma
sen al can
ımı
Em
A
D
Sen a
l c
anımı
Em
B
E
Bm
Kulun
a bırakma
sen al ca
nımı
6
Bm
F♯m
A
Em
F♯m
Bm
E
A
Bm
Em
Bm
Em
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Em
A
D
7
Bm
Tanrım senden başka kimim var benim
Bm
Em
A
Em
A
D
Şi
kayet etme
ye
kime
gi- d
eyim
8
Bm
Em
Kuluna kul oldum, severek tap
tım
Bm
Gel gör beni Tanrım
bak ne haldeyim
Em
B
E
Bm
Gel gö
r beni Tanrım
bak ne ha
ldeyim
9
Bm
10
Bm
F♯m
A
Em
Aşk çembe
ri sarmış
dört bir yan
ımı
F♯m
Bm
E
A
Duymayan
kalmadı
bu ferya
dımı
Bm
Em
Bm
Em
Bu
gidiş
le bu aşk beni öldü
rür
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Kuluna
bırakma
sen al can
ımı
Em
A
D
Sen a
l ca
nımı
11
Albüm: Sensiz Olmaz
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 31 Mayıs 1982
Söz: Selami Şahin
Beste: Selami Şahin
Düzenleme: Osman İşmen
Benzer şarkılar

Esmer Günler

Nilüfer

Esmer Günler (1988)

Göreceksin Kendini

Nilüfer

12 Düet (2011)

Başıma Gelenler

Nilüfer

Nilüfer '74 (1974)

Dilek Taşı

Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen'le Sohbet (1978)