Tanrım (Aşk Çemberi)

Nilüfer

Bm

Arabesk/Fantezi
♩=164
1
Bm
F♯m
A
Em
F♯m
Bm
E
A
Bm
Em
Bm
Em
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Em
A
D
2
Bm
Öyle bir vefasız yare düştüm ki
Bm
Em
A
Em
A
D
Mer
hamet bilmi
yor,
sevmek
bilm
iyor
3
Bm
Em
Haykırdım yıllarca ona aşkı
Bm
Duymak istemiyor,
beni görmüyor
Em
B
E
Bm
Duymak i
stemiyor,
beni gö
rmüyor
4
Bm
5
Bm
F♯m
A
Em
Aşk çembe
ri sarmış
dört bir yan
ımı
F♯m
Bm
E
A
Duymaya
n kalmadı
bu ferya
dımı
Bm
Em
Bm
Em
Bu
gidiş
le bu aşk beni öldü
rür
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Kuluna
bırakma
sen al can
ımı
Em
A
D
Sen a
l c
anımı
Em
B
E
Bm
Kulun
a bırakma
sen al ca
nımı
6
Bm
F♯m
A
Em
F♯m
Bm
E
A
Bm
Em
Bm
Em
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Em
A
D
7
Bm
Tanrım senden başka kimim var benim
Bm
Em
A
Em
A
D
Şi
kayet etme
ye
kime
gi- d
eyim
8
Bm
Em
Kuluna kul oldum, severek tap
tım
Bm
Gel gör beni Tanrım
bak ne haldeyim
Em
B
E
Bm
Gel gö
r beni Tanrım
bak ne ha
ldeyim
9
Bm
10
Bm
F♯m
A
Em
Aşk çembe
ri sarmış
dört bir yan
ımı
F♯m
Bm
E
A
Duymayan
kalmadı
bu ferya
dımı
Bm
Em
Bm
Em
Bu
gidiş
le bu aşk beni öldü
rür
Em
C♯m7-5
A
Dmaj7
Kuluna
bırakma
sen al can
ımı
Em
A
D
Sen a
l ca
nımı
11
Albüm: Sensiz Olmaz
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 31 Mayıs 1982
Söz: Selami Şahin
Beste: Selami Şahin
Düzenleme: Osman İşmen
Benzer şarkılar

Başıma Gelenler

Nilüfer

Nilüfer '74 (1974)

Esmer Günler

Nilüfer

Esmer Günler (1988)

Göreceksin Kendini

Nilüfer

12 Düet (2011)

Yarabbim

Mustafa Ceceli

Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)