Parla (100. Yıl Marşı)

Norm Ender

Gm

Marş
♩=120 bpm
1
Gm
Adim
D
Gm
F
B♭
A♭
D
D7sus4
D
2
Gm
Gm
D
Gm
3
Gm
Yürüyo
ruz arkadaşlar, içimde bir telaş var
Cm
D
Bu kut
lu gün bizim; za
fer, düğün bizim
Gm
Görüyo
ruz arkadaşlar, darbeler, savaşlar
Cm
D
Sırtımız yere
gelmiyor bizim
4
Gm
D7
Düşma
nız esarete, önde
rimle karşıyız
Cm7
D
Mavi
gözlerin gibi biz bu
yurda aşığız
Cm
GmB♭
D7A
Gm
Duy
sun ci
han, duy
sun bi
riz
E♭
A7-5
D
Duy
sun; bi
zim bu gök, de
niz
5
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Türk'
ün yolu cum
huriyet
E♭
D
Par
la, 100 yaşında
sın
6
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Sen
sin yolum cum
huriyet
Cm
C♯dim
D
Par
la,
100 yaşında
sın
7
Gm
Yürüyo
ruz arkadaşlar, bu yolda, dik yamaçla
Cm
D
Zor ne bilmeyiz,
biz pes etmeyiz
Gm
Görüyo
ruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var
Cm
D
Yerde, gökteyiz; ya
şamla milletiz
8
Gm
D7
Düşma
nız esarete, önde
rimle karşıyız
Cm7
D
Mavi
gözlerin gibi biz bu
yurda aşığız
Cm
GmB♭
D7A
Gm
Duy
sun ci
han, duy
sun bi
riz
E♭
A7-5
D
Duy
sun; bi
zim bu gök, de
niz
9
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Türk'
ün yolu cum
huriyet
E♭
D
Par
la, 100 yaşında
sın
10
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Sen
sin yolum cum
huriyet
11
Cm
D
E♭
A
D
Par
la, par
la; par
la,
100 yaşında
sın
12
Gm
Söz: Norm Ender
Beste: Norm Ender
Düzenleme: Mert Kemancı

Benzer şarkılar

İzmir Marşı

Flört

İzmir Marşı (2017)

İstiklal Marşı

TSK Armoni Mızıkası

İstiklal Marşı (2008)

Sen Rahat Uyu

Tarkan

Sen Rahat Uyu (2023)

Mülkiye Marşı

TSK Armoni Mızıkası

Çeşitli Marşlar, Vol. 2 (2013)