Parla (100. Yıl Marşı)

Norm Ender

Gm

Marş
♩=120 bpm
1
Gm
Adim
D
Gm
F
B♭
A♭
D
D7sus4
D
2
Gm
Gm
D
Gm
3
Gm
Yürüyo
ruz arkadaşlar, içimde bir telaş var
Cm
D
Bu kut
lu gün bizim; za
fer, düğün bizim
Gm
Görüyo
ruz arkadaşlar, darbeler, savaşlar
Cm
D
Sırtımız yere
gelmiyor bizim
4
Gm
D7
Düşma
nız esarete, önde
rimle karşıyız
Cm7
D
Mavi
gözlerin gibi biz bu
yurda aşığız
Cm
GmB♭
D7A
Gm
Duy
sun ci
han, duy
sun bi
riz
E♭
A7-5
D
Duy
sun; bi
zim bu gök, de
niz
5
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Türk'
ün yolu cum
huriyet
E♭
D
Par
la, 100 yaşında
sın
6
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Sen
sin yolum cum
huriyet
Cm
C♯dim
D
Par
la,
100 yaşında
sın
7
Gm
Yürüyo
ruz arkadaşlar, bu yolda, dik yamaçla
Cm
D
Zor ne bilmeyiz,
biz pes etmeyiz
Gm
Görüyo
ruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var
Cm
D
Yerde, gökteyiz; ya
şamla milletiz
8
Gm
D7
Düşma
nız esarete, önde
rimle karşıyız
Cm7
D
Mavi
gözlerin gibi biz bu
yurda aşığız
Cm
GmB♭
D7A
Gm
Duy
sun ci
han, duy
sun bi
riz
E♭
A7-5
D
Duy
sun; bi
zim bu gök, de
niz
9
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Türk'
ün yolu cum
huriyet
E♭
D
Par
la, 100 yaşında
sın
10
Gm
Cm
Par
la hilal ve yıldı
zım
F
B♭
Par
la beyaz ve kırmı
zım
E♭
D
Sen
sin yolum cum
huriyet
11
Cm
D
E♭
A
D
Par
la, par
la; par
la,
100 yaşında
sın
12
Gm
Albüm: Parla (100. Yıl Marşı)
Yapım türü: Diğer
Çıkış tarihi: 27 Ekim 2023
Söz: Norm Ender
Beste: Norm Ender
Düzenleme: Mert Kemancı
Benzer şarkılar

Bir Mayıs

Timur Selçuk

Timur Selçuk (1977)

Mülkiye Marşı

TSK Armoni Mızıkası

Çeşitli Marşlar, Vol. 2 (2013)

İstiklal Marşı

TSK Armoni Mızıkası

İstiklal Marşı (2008)

İzmir Marşı

Flört

İzmir Marşı (2017)