Küsme Aşka

Oğuzhan Koç

G♯m

Pop
♩=96
1
G♯m
D♯m7
C♯m7
D♯m
Emaj7
D♯m
G♯m7
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Emaj7
D♯m
G♯7
C♯m
F♯7
Bmaj7
Bmaj7
C♯m
2
G♯m
C♯m7
Hata bizde, her şeyi söylemişl
er
D♯m7
Ne lazımsa şu sevd
aya
G♯m
C♯m7
Söz gümüşse sükut altın demişl
er
D♯m7
El aç, dua et all
aha
3
Emaj7
Gurur aşkı korur
D♯m7
G♯m7
Sanırsın, ama
zaman
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Sabrede
nin yanında o
lur
bir
gün
Emaj7
Hiç çalmazsa kapın
D♯m
G♯m7
Hep boşlu
ksa yanın
C♯m
F♯7
Bmaj7
Çok ya
nar canın i
şte o an
4
G♯m
D♯m7
Gözler mi dola
r, eller mi yanar
C♯m7
D♯m
Diller mi susar
özlediğin zaman
Emaj7
D♯m
G♯7
Sabret arkada
ş bir güneş do
ğar
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Her gece
nin sa
bahına
el-
bet
Emaj7
D♯m
G♯7
Her gideni
n yeri do
lar
C♯m
F♯7
Bmaj7
Aman sa
kın küs
me aşka
5
G♯m
D♯m7
C♯m7
D♯m
Emaj7
D♯m
G♯7
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Emaj7
D♯m
G♯m7
C♯m
F♯7
Bmaj7
6
G♯m
C♯m7
Hata bizde, her şeyi söylemişl
er
D♯m7
Ne lazımsa şu sevd
aya
G♯m
C♯m7
Söz gümüşse sükut altın demişl
er
D♯m7
El aç, dua et all
aha
7
Emaj7
Gurur aşkı korur
D♯m7
Sanırsın, ama zaman
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Sabrede
nin yanında o
lur
bir
gün
Emaj7
Hiç çalmazsa kapın
D♯m
G♯m7
Hep boşlu
ksa yanın
C♯m
F♯7
Bmaj7
Çok ya
nar canın i
şte o an
8
G♯m
D♯m7
Gözler mi dola
r, eller mi yanar
C♯m7
D♯m
Diller mi susar
özlediğin zaman
Emaj7
D♯m
G♯7
Sabret arkada
ş bir güneş do
ğar
C♯m
F♯7
Bmaj7
C♯m
D♯m
Her gece
nin sa
bahına
el-
bet
Emaj7
D♯m
G♯7
Her gideni
n yeri do
lar
C♯m
F♯7
Bmaj7
Aman sa
kın küs
me aşka
9
Emaj7
D♯m
G♯7
Her giden
in yeri
dolar
C♯m
F♯7
Bmaj7
Aman sa
kın küsme aş
ka
Albüm: Küsme Aşka
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 7 Nisan 2017
Söz: Oğuzhan Koç
Beste: Oğuzhan Koç
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Klip yönetmeni: Bedran Güzel
Benzer şarkılar

Vermem Seni Ellere

Oğuzhan Koç

Yol Arkadaşım (2017)

Bu Yol Uzar

Oğuzhan Koç

Ben Hala Rüyada (2013)

Bulutlara Esir Olduk

Oğuzhan Koç

Bulutlara Esir Olduk (2016)

Yüzük

Oğuzhan Koç

Ben Hala Rüyada (2013)