Darıldın mı Cicim Bana

Özdemir Erdoğan

G

Folk Rock Yunan Aranjman
♩=91
1
G
Bm
Am
D7
G
C
Am
D
G
Bm
Am
D7
G
C
D
G
2
G
C
D
G
Darıl
dın mı
cicim
bana
G
C
D
G
Hiç bak
mıyor
sun bu
yana
G
C
D
G
Darıl
dınsa
barı
şalım
G
C
D
G
Kumru
gibi
kokla
şalım
3
G
C
Am
D
Es-
merim,
gü-
zelim
Bm
E
Am
D
G
Tûtî
dillim
ben ya
nıyo
rum
Bm
Am
D
G
Aman allah,
çok se
viyo
rum
4
G
Bm
Am
D7
G
C
Am
D
G
Bm
Am
D7
G
C
D
G
5
G
C
D
G
Bir gün
nadim
ola-
caksın
G
C
D
G
Beni
çok a
raya
caksın
G
C
D
G
Ben ağ
layıp
inle-
dikçe
G
C
D
G
Sen Al
lah'tan
bula
caksın
6
G
C
Am
D
Es-
merim,
gü-
zelim
Bm
E
Am
D
G
Tûtî
dillim
ben ya
nıyo
rum
Bm
Am
D
G
Aman allah,
çok se
viyo
rum
7
G
Bm
Am
D7
G
C
Am
D
G
Bm
Am
D7
G
C
D
G
8
G
C
D
G
Her za
man ü
zersin
beni
G
C
D
G
Ah ya
ramaz
çapkın
seni
G
C
D
G
Benim
hiç gü
nahım
yoktur
G
C
D
G
Baştan
sen çı
kardın
beni
9
G
C
Am
D
Es-
merim,
gü-
zelim
Bm
E
Am
D
G
Tûtî
dillim
ben ya
nıyo
rum
Bm
Am
D
G
Aman allah,
çok se
viyo
rum
10
G
C
Am
D
Es-
merim,
gü-
zelim
Bm
E
Am
D
G
Tûtî
dillim
ben ya
nıyo
rum
Bm
Am
D
Aman allah,
çok se
viyorum
11
G
Bm
Am
D7
G
C
D
G
Albüm: İşte Forum İşte Yorum
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1978
Beste: Panayiotis Tundas
Düzenleme: Özdemir Erdoğan
Benzer şarkılar

Gurbet

Özdemir Erdoğan

Gurbet / Elele (1972)

Telli Telli

Yeni Türkü

Akdeniz Akdeniz (1983)

Zeytinyağlı Yiyemem Aman

Candan Erçetin

Aman Doktor (2005)

Maskeli Balo

Yeni Türkü

Akdeniz Akdeniz (1983)