Eylül Akşamı

Pilli Bebek

Em

Rock
♩=125
1
2
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
3
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Gözle
rin umutlar
dan bir ha
ber
veri
yor
4
Am
Aşık
olacak gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşamı
nda
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtıla
rıyla yürüy
orsun
5
B7
Em
Yürü
yorsun, yürü
yorsun
6
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
7
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Yorgu
nsun, akan s
udan daha
çok
yor
gunsun
8
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Yalnı
zsın bir damla ka
dar, göl i
çinde
yal
nızsın
9
Am
Aşka
dönecek gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşamın
da
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtıla
rıyla yürü
yorsun
10
Am
Aşık
olacak gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşam
ında
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtılarıy
la yürüy
orsun
11
B7
Em
Emadd9open
Yürü
yorsun, yürü
yorsun
12
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Emadd9open
×7
13
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
Söz: Cem Kısmet
Beste: Cem Kısmet
Düzenleme: Cem Kısmet
Benzer şarkılar

Olsun

Pilli Bebek

Olsun (2007)

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi

Uçtu Uçtu (1990)

Döneceksin Diye Söz Ver

Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat (2005)

Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da

Mazhar Fuat Özkan

Ele Güne Karşı Yapayalnız (1984)