Eylül Akşamı

Pilli Bebek

Em

Rock
♩=125
1
2
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
3
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Gözle
rin umutlar
dan bir ha
ber
veri
yor
4
Am
Aşık
olacak gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşamı
nda
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtıla
rıyla yürüy
orsun
5
B7
Em
Yürü
yorsun, yürü
yorsun
6
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
7
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Yorgu
nsun, akan s
udan daha
çok
yor
gunsun
8
Em
B
Am
F♯m7-5
B
Yalnı
zsın bir damla ka
dar, göl i
çinde
yal
nızsın
9
Am
Aşka
dönecek gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşamın
da
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtıla
rıyla yürü
yorsun
10
Am
Aşık
olacak gibisin
G
Gözle
rinde atıyor kalbin
B♭dim7
B
Ve bi
r Eylül akşam
ında
Baug
B7
Em
Yap
rak çıtırtılarıy
la yürüy
orsun
11
B7
Em
Emadd9open
Yürü
yorsun, yürü
yorsun
12
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Emadd9open
×7
13
Am
Gmaj7
F♯m7-5
Em
B7
Em
Söz: Cem Kısmet
Beste: Cem Kısmet
Düzenleme: Cem Kısmet

Benzer şarkılar

Olsun

Pilli Bebek

Olsun (2007)

Birden Geldin Aklıma

Tuna Kiremitçi

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları (2017)

Beni Siz Delirttiniz

Cem Karaca

Beni Siz Delirttiniz / Niyazi (1975)

Bu Kız

Son Feci Bisiklet

Bu Kız (2014)