Sil Baştan

Şebnem Ferah

Em

Rock
♩=80
1
2
Em
BE♭
Em
BE♭
3
Em
B7
cün var mı sevgi
lim
Am
G
Em
Derin su
larda inci
tanesi ara
maya
Em
B7
Ce
saretin kaldıy
sa
Am
G
Em
Hâlâ ben
le aşk
tan
konuşmaya
4
Em
BE♭
Am
G
Em
5
Em
B7
Söy
le canım sevgi
lim
Am
G
Em
Hayat bi
ze oyun
oynuyor ola
bilir mi
Em
B7
Yor
gun gibi bir halin
var
Am
G
Em
Duygula
rın karı
şık
olabilir mi
6
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
7
Em
BE♭
Am
G
Em
8
Em
B7
Sanki
bugün son günmüş
gibi
Am
G
Em
Dolu do
lu yaşa
mak istiyo
rum ben
Em
B7
Her ne
çıkarsa yolu
ma
Am
G
Em
Selam ve
rip yürü
mek
istiyorum ben
9
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
10
Em
BE♭
GD
AD♭
Am
Em
B
Em
11
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
12
Cmaj7
Unut
mak, unutmak, unutmak, unutmak...
13
Albüm: Perdeler
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 18 Ekim 2001
Söz: Şebnem Ferah
Beste: Şebnem Ferah
Düzenleme: Ozan Tügen, Şebnem Ferah
Benzer şarkılar

Sigara

Şebnem Ferah

Perdeler (2001)

Bu Aşk Fazla Sana

Şebnem Ferah

Kadın (1996)

Korkak

Aslı Demirer

Korkak (2015)

Fener

Yüksek Sadakat

IV (2014)