Sil Baştan

Şebnem Ferah

Em

Rock
♩=80
1
2
Em
BE♭
Em
BE♭
3
Em
B7
cün var mı sevgi
lim
Am
G
Em
Derin su
larda inci
tanesi ara
maya
Em
B7
Ce
saretin kaldıy
sa
Am
G
Em
Hâlâ ben
le aşk
tan
konuşmaya
4
Em
BE♭
Am
G
Em
5
Em
B7
Söy
le canım sevgi
lim
Am
G
Em
Hayat bi
ze oyun
oynuyor ola
bilir mi
Em
B7
Yor
gun gibi bir halin
var
Am
G
Em
Duygula
rın karı
şık
olabilir mi
6
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
7
Em
BE♭
Am
G
Em
8
Em
B7
Sanki
bugün son günmüş
gibi
Am
G
Em
Dolu do
lu yaşa
mak istiyo
rum ben
Em
B7
Her ne
çıkarsa yolu
ma
Am
G
Em
Selam ve
rip yürü
mek
istiyorum ben
9
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
10
Em
BE♭
GD
AD♭
Am
Em
B
Em
11
Em
BE♭
Sil baş
tan başlamak gerek ba
zen
Em
BE♭
Haya
tı sıfırla
mak
Am
Em
Sil baş
tan sevmek ger
ek bazen
B7
Em
Her şe
yi unut
mak
12
Cmaj7
Unut
mak, unutmak, unutmak, unutmak...
13
Söz: Şebnem Ferah
Beste: Şebnem Ferah
Düzenleme: Ozan Tügen, Şebnem Ferah
Benzer şarkılar

Sigara

Şebnem Ferah

Perdeler (2001)

Bu Aşk Fazla Sana

Şebnem Ferah

Kadın (1996)

Islak Islak

Barış Akarsu

Islak Islak (2004)

Büyü de Gel

Sertab Erener

Lâ'l (1994)