Yorma

Seksendört

Bm

Pop Rock
♩=150
1
2
Bm
BmA
Bm
F♯m
Em
Bm
BmA
Bm
F♯m
G
Em
A
Em
G
F♯m
Em
Bm
3
Bm
Bu se
bepsiz ayrılıkta
Em
A
Bm
Ne bir
kurtaran ne de
kaybeden o
lamadım
Bm
Bir gü
vensen aslında
Em
A
Bm
Bm7
Gece
bitmeden, gün
doğmadan ya
nınday
ım
4
Em
Yap
ma, n'olursun
A
A7
Bm
Gün o
lur devran döner,
unutul
ursun
Em
A
lâ susuyorsun, bir a
dım atmıyorsun
G
Em
Bm
Beni
seviyor
sun, bunu
biliyor
sun, hi
ç yorma
5
Bm
F♯m
Em
Bm
Yo
rma, beni
har vurup har
man savurup
durma
F♯m
G
Em
A
Beni
olmadığım bi' a
dam yerine
koyma,
yapma
G
Em
Bm
Der
dim bü
yük, der
manım
yok, hi
ç sorma
6
Bm
BmA
Bm
F♯m
Em
Bm
BmA
Bm
F♯m
G
Em
A
Em
G
F♯m
Em
Bm
7
Bm
Em
Farkı
na vardığında çok
geç olacak
A
Bm
Geri
dönülmez bi'
yoldayız
Bm
Em
Bi' dü
şünsen aslında, karar
vermeden
A
Bm
Bm7
Düşma
nın değil, ya
nınday
ım
8
Em
Yap
ma, n'olursun
A
A7
Bm
Gün o
lur devran döner,
unutul
ursun
Em
A
lâ susuyorsun, bir a
dım atmıyorsun
G
Em
Bm
Beni
seviyor
sun, bunu
biliyor
sun, hi
ç yorma
9
Bm
F♯m
Em
Bm
Yo
rma, beni
har vurup har
man savurup
durma
F♯m
G
Em
A
Beni
olmadığım bi' a
dam yerine
koyma,
yapma
G
Em
Bm
Der
dim bü
yük, der
manım
yok, hi
ç sorma
10
Bm
F♯m
Em
Bm
Yo
rma, beni
har vurup har
man savurup
durma
F♯m
G
Em
A
Beni
olmadığım bi' a
dam yerine
koyma,
yapma
G
Em
Der
dim bü
yük, der
manım
yok
G
Em
Der
dim bü
yük, der
manım yok
G
A
Der
dim (derdim, derdim), o-
of
11
G
Em
Bsus2
Der
dim büyük, der
manım yok, hi
ç sorma
Söz: Serter Karadeniz, Mehmet Uludağ
Beste: Serter Karadeniz, Mehmet Uludağ
Düzenleme: Tuna Velibaşoğlu
Klip yönetmeni: Enes Erkan

Benzer şarkılar

Dokunma

Seksendört

Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)

Aklımı Geri Ver

Seksendört

Faili Meçhul (2014)

Hangimiz

Seksendört

Faili Meçhul (2014)

Şimdi Hayat

Seksendört

Akıyor Zaman (2011)