O Karanlık Gecelerde

Semiramis Pekkan

Gm

Pop Caz Aranjman
♩=87
1
G
G7
2
Cm
F9
B♭
Cm
Csus2
D
Cm
Cm
Gm
D
Gm
3
Cm
Am7-5
O karanlık gecel
erde
D7
Gm
Senin için ağla
dım ben durmadan
Gm
G7
Cm7
Yalvarı
rım duy da
sesimi gel artık
F
F7
B♭maj7
Csus2
D
Gm
Senin
için çarpan
kalbim durma
dan
4
Cm
O yabancı sevgil
erde
D7
Gm
Sen teselli bula
mazsın ne yapsan
Gm
G7
Cm7
Dünya
yepyeni bir
dünya olacak
F
F7
B♭maj7
Tekrar
bana döne
r benim olursan
A♭
G
Ça-
resizim
5
Cm
Cdim
Gm
Çare
sizim, bom
boş bu kal
bim
Em7-5
Am7-5
D7
Gm
Yal
nızlık ne zor
muş, onu ben
bili
rim
G7
Cm
F7
B♭maj7
Ça
resi-
zim, bom
boş bu kal
bim
Bdim
Cm
F
D
Yal
nızlık ne zor
muş, onu
ben bili
rim
Am7-5
D
Gm
Çok yalnı
zım
O karanlık gecelerde
6
Cm
O karanlık gece
lerde
D7
Gm
Senin için ağla
dım ben durmadan
Gm
G7
Cm7
Yalva
rırım duy da
sesimi gel artık
Am7-5
D
Gm
Senin
için çarpan
kalbim durmadan
7
Cm
D7
Gm
Gm
G7
Cm
F7
B♭maj7
E♭maj7
A♭
G
8
Cm
Cdim
Gm
Çare
sizim, bom
boş bu kal
bim
Em7-5
Am7-5
D7
Gm
Yal
nızlık ne zor
muş, onu ben
bili
rim
G7
Cm
F7
B♭maj7
Ça
resi-
zim, bom
boş bu kal
bim
Bdim
Cm
F
D
Yal
nızlık ne zor
muş, onu
ben bili
rim
Am7-5
D
Gm
Çok yalnı
zım
9
Cm
O yabancı sevgi
lerde
D7
Gm
Sen teselli bula
mazsın ne yapsan
Gm
G7
Cm7
Dünya
yepyeni bir
dünya olacak
Am7-5
D
Gm
G
G7
Tekrar ba
na döner be
nim olursan
10
Cm
F9
B♭
Cm
Csus2
D
Cm
Cm
Gm
D
Gm
Albüm: Gülelim Sevelim / O Karanlık Gecelerde
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1971
Söz: Ülkü Aker
Beste: Luigi Tenco
Düzenleme: Norayr Demirci
Benzer şarkılar

Yalancı Bahar

Selin

Nostalgia Sessions (2023)

Düşünme Hiç

Ajda Pekkan

Süperstar '83 (1983)

Bu Gece Son

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)

Saçlarına Gül Düzüm

Subhan

Saçlarına Gül Düzüm (2023)