O Karanlık Gecelerde

Semiramis Pekkan

Gm

Pop Caz Aranjman
♩=87
1
G
G7
2
Cm
F9
B♭
Cm
Csus2
D
Cm
Cm
Gm
D
Gm
3
Cm
Am7-5
O karanlık gecel
erde
D7
Gm
Senin için ağla
dım ben durmadan
Gm
G7
Cm7
Yalvarı
rım duy da
sesimi gel artık
F
F7
B♭maj7
Csus2
D
Gm
Senin
için çarpan
kalbim durma
dan
4
Cm
O yabancı sevgil
erde
D7
Gm
Sen teselli bula
mazsın ne yapsan
Gm
G7
Cm7
Dünya
yepyeni bir
dünya olacak
F
F7
B♭maj7
Tekrar
bana döne
r benim olursan
A♭
G
Ça-
resizim
5
Cm
Cdim
Gm
Çare
sizim, bom
boş bu kal
bim
Em7-5
Am7-5
D7
Gm
Yal
nızlık ne zor
muş, onu ben
bili
rim
G7
Cm
F7
B♭maj7
Ça
resi-
zim, bom
boş bu kal
bim
Bdim
Cm
F
D
Yal
nızlık ne zor
muş, onu
ben bili
rim
Am7-5
D
Gm
Çok yalnı
zım
O karanlık gecelerde
6
Cm
O karanlık gece
lerde
D7
Gm
Senin için ağla
dım ben durmadan
Gm
G7
Cm7
Yalva
rırım duy da
sesimi gel artık
Am7-5
D
Gm
Senin
için çarpan
kalbim durmadan
7
Cm
D7
Gm
Gm
G7
Cm
F7
B♭maj7
E♭maj7
A♭
G
8
Cm
Cdim
Gm
Çare
sizim, bom
boş bu kal
bim
Em7-5
Am7-5
D7
Gm
Yal
nızlık ne zor
muş, onu ben
bili
rim
G7
Cm
F7
B♭maj7
Ça
resi-
zim, bom
boş bu kal
bim
Bdim
Cm
F
D
Yal
nızlık ne zor
muş, onu
ben bili
rim
Am7-5
D
Gm
Çok yalnı
zım
9
Cm
O yabancı sevgi
lerde
D7
Gm
Sen teselli bula
mazsın ne yapsan
Gm
G7
Cm7
Dünya
yepyeni bir
dünya olacak
Am7-5
D
Gm
G
G7
Tekrar ba
na döner be
nim olursan
10
Cm
F9
B♭
Cm
Csus2
D
Cm
Cm
Gm
D
Gm
Söz: Ülkü Aker
Beste: Luigi Tenco
Düzenleme: Norayr Demirci
Benzer şarkılar

Bağışla

Funda Arar

Hoşgeldin (2015)

Palavra Palavra

Ajda Pekkan

Ajda (1975)

Sabır

Göksel

Yollar (1997)

The Way

Fastball

All the Pain Money Can Buy (1998)