Aslolan Aşktır

Sertab Erener

Em

90'lar Rock
♩=116
1
2
3
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Cmaj7
Amadd9open
4
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Sus
ma,
konuşa-
lım
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Der
sen o
na da e
vet
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
İs
ter
savaşa-
lım
Cmaj7
Amadd9open
İster barı
şalım
5
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
İs
ter
daha u
zak
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Ya
da ya
kın dura
rak
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Sen
seç,
ben uya
rım
Cmaj7
Amadd9open
Aslolan a
şktır
6
B7
C9
E
Gidiyorum, bu defa bitti
der
ken
7
Am
C
G
Am
Bir a
dım geriye
uzlaş
tık
F
DF♯
C
G
Çünkü
ortalama
bir aşk
tık
Am
G
DF♯
F
Şidde
ti vasatın
altın-
da
B♭maj7
Asus4
Zora gelince kaç
tık
8
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Cmaj7
Am
9
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Ne s
en ca
nım, ne
ben
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
ze a
lamaz-
dık
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Aşk
bu, ö
lüme eşt
ir
Cmaj7
Amadd9open
Biz de sıra
dandık
10
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Dah
a çok
yolumuz
var
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Muh
telif ko
numuz
var
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Ön
ce du
rulma-
Cmaj7
Amadd9open
Sonra kiba
r kibar
11
B7
C9
E
Gidiyorum, bu defa bitti
derken
12
Am
C
G
Am
Bir a
dım geriye
uzlaş
tık
F
DF♯
C
G
Çünkü
ortalama
bir aşk
tık
Am
G
DF♯
F
Şidde
ti vasatın
altın-
da
B♭maj7
Asus4
Zora gelince kaç
tık
13
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Cmaj7
Amadd9open
14
B7
C9
E
Gidiyorum, bu defa bitti...
15
Am
C
G
Am
Bir a
dım geriye
uzlaş
tık
F
DF♯
C
G
Çünkü
ortalama
bir aşk
tık
Am
G
DF♯
F
Şidde
ti vasatın
altın-
da
B♭maj7
Asus4
Zora gelince kaç
tık
16
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Cmaj7
Amadd9open
17
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Em7
Asus4
C♯m7-5
C
Cmaj7
Amadd9open
18
Em
Söz: Sezen Aksu
Beste: Demir Demirkan, Sertab Erener
Düzenleme: Demir Demirkan
Benzer şarkılar

İncelikler Yüzünden

Sertab Erener

Sertab Gibi (1997)

Büyü de Gel

Sertab Erener

Lâ'l (1994)

Yanarım

Sertab Erener

Sertab Erener (1999)

Asla

Sertab Erener

Rengârenk (2010)