İncelikler Yüzünden

Sertab Erener

Em

Rock 90'lar
♩=163
1
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
İncin
dim,
incitil
dim derinden
Em
Cmaj7
Em
Gmaj7C
Cmaj7
Terket
tim kendi
mi
2
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
Tesadü
fen
karşılaş
tım içimde
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
Kendim
le yeni
den
3
D
C
Bir minicik kız çocuğu
bak duruyor orada
Em
DF♯
EmG
A
hâ-
D
C
E
Anlatamam gördükleri
mi o neşeli çocu
ğa
4
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
Am
GA
DA
Yıllar beni
kolay yakalaya
maz
FA
Ben durup bek
lemezsem
5
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
6
Em
C
Bm
Em
C
Cmaj7
7
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
Siz
yine de
incelik
li davranın
Em
Cmaj7
Em
Gmaj7C
Cmaj7
Benim ka
dar değilse
de
8
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
Ben bu
yüzden,
incelik
ler yüzünden
Em
Cmaj7
Em
Cmaj7
Belki
daha çok ü
züldüm
9
D
C
Bir minicik kız çocuğu
bak duruyor orada
Em
DF♯
EmG
A
hâ-
D
C
E
Anlatamam gördükleri
mi o neşeli çocu
ğa
10
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
Am
GA
DA
Yıllar beni
kolay yakalaya
maz
FA
Ben durup bek
lemezsem
11
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
12
Am
G
DF♯
F
13
Em
CE
C♯m7-5E
CE
Em
14
D
C
Bir minicik kız çocuğu
bak duruyor orada
Em
DF♯
EmG
A
hâ-
D
C
E
Anlatamam gördükleri
mi o neşeli çocu
ğa
15
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
Am
GA
DA
Yıllar beni
kolay yakalaya
maz
FA
×3
Ben durup bek
lemezsem
16
Am
GA
DA
Artık beni
asla yaralaya
maz hayat
FA
Eğer is
temezsem
17
Am
GA
DA
FA
×3
18
Söz: Sezen Aksu, Pakize Barışta
Beste: Demir Demirkan, Sertab Erener
Düzenleme: Demir Demirkan
Benzer şarkılar

Aslolan Aşktır

Sertab Erener

Sertab Gibi (1997)

Büyü de Gel

Sertab Erener

Lâ'l (1994)

Yanarım

Sertab Erener

Sertab Erener (1999)

Asla

Sertab Erener

Rengârenk (2010)