1945

Sezen Aksu

C♯m

Pop Rock
♩=130
1
C♯m
D♯m7-5
C♯m
D♯m7-5
C♯m
C♯m
G♯
2
C♯m
D♯m7-5
C♯m
F♯m
B
E
Gel asırl
ardan uzan da
tut elle
rimi
sımsı
cak
A
E
F♯m
C♯m
Yok
sa bendeki ço
cuk da böy
le çaresiz
kalacak
D♯m7-5
C♯m
F♯m
C♯m
G♯
C♯m
Öf
ke ile bes
lenen
çocuk
lar yal
nızdı
rlar
3
C♯m
D♯m7-5
C♯m
D♯m7-5
B
E
Ve ümitle
ri çiçekle
rden, acıla
rı ta
rihle
rden
F♯m7-5
E
F♯m7-5
G♯m7
Senin gi
bi benim gi
bi onlar da
hep insandı
lar
F♯m
G♯m7
F♯m
B
E
Ve
sevgiye inand
ılar, ve
saygıya i
nandı
lar
D♯m7-5
C♯m
G♯
Se
nin gi
bi, be
nim gibi
4
C♯m
G♯7
C♯m
F♯m
B
E
Onlar bi
raz terk edi
lmiş, biraz k
üskün ço
cuktu
lar
A
EG♯
F♯m
C♯m
San
ki biraz inci
tilmiş, san
ki yetersiz
sevilmiş
D♯m7-5
E
F♯m
C♯m
G♯
San
ki utandı
lar k
avgadan
ve
sustular
5
C♯m
D♯m7-5
C♯m
D♯m7-5
C♯m
D♯m7-5
C♯m
6
C♯m
D♯m7-5
C♯m
D♯m7-5
B
E
Öp incile
nen göz yaşla
rı kurus
un inan
çları
nda
F♯m7-5
E
F♯m7-5
G♯m7
Sene bi
ndokuzyüzkırk
beş, onlar da
hep insandı
lar
F♯m
G♯m7
F♯m
B
E
Ve
sevgiye inand
ılar, ve
saygıya i
nandı
lar
F♯m
C♯m
G♯
Se
nin gi
bi, be
nim gibi
7
C♯m
G♯7
C♯m
F♯m
B
E
Asırl
ardan uzan da
tut elle
rimi
sımsı
cak
A
EG♯
F♯m
E6
Yok
sa bendeki
çocuk da böy
le çaresi
z kalacak
D♯m7-5
E
F♯m
C♯m
G♯
A7
Öf
ke ile be
slenen
çocuk
lar yal
nızdı
rlar
Transpoze +1
8
Dm
A
Dm
Gm
CE
F
Ve asırl
ardan uzan da
tut elleri
mi
sımsı
cak
B♭
FA
Gm
Dm
Yok
sa bendeki
çocuk da bö
yle çaresiz
kalacak
Em7-5
F6
Gm
Dm
A
Öf
ke ile be
slenen
çocuk
lar yal
nızdırlar
9
Em7-5
Dm
Dm
Söz: Aysel Gürel
Beste: Onno Tunç
Düzenleme: Onno Tunç

Benzer şarkılar

Tükeneceğiz

Sezen Aksu

Sen Ağlama (1984)

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu

Kaybolan Yıllar / Neye Yarar (1977)

Masum Değiliz

Sezen Aksu

Deli Kızın Türküsü (1993)

Ben Her Bahar Aşık Olurum

Sezen Aksu

Ağlamak Güzeldir (1981)