Farkındayım

Sezen Aksu

Am

Pop
♩=160
1
Fmaj7
E7
2
Fmaj7
E7
Ne yapsan olmuyor gö
züm
Fmaj7
E
Terk etmiyor bizi hü
zün
3
Dm7
G7
Cmaj7
Bir mace
ra yaşamak dedi
ğin
Fmaj7
Bm7
Küçük za
manlar harma
E7
Am
AmB
C6
Sevin
diğin, üzüldü
ğün
4
Dm7
G7
Cmaj7
Hatırla
maktan iba
ret
Fmaj7
Bm7-5
Hatıra
lar nihay
et
E7
Tesellisi çok zor
sözün
5
Am
Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım
Em
Dm7
Em7
O kadar yandı ki ca
nım, sonund
a karşıdan bak
tım
Dm7
G7
Am
Ne göreyim, kendime
yıldızlard
an daha uzak
tım
6
Am
Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım
Em
Dm7
Em7
O kadar yandı ki ca
nım, sonund
a karşıdan bak
tım
Dm7
G7
Cmaj7
Ne göreyim, kendime
yıldızlard
an daha uzak
tım
7
E
Bu kızı yeniden bü
yütmeliyim
Am
Kor ateşlerde yü
rütmeliyim
A7
Dm
De
ğirmenlerde ö
ğütmeliyim
C6
Bm7-5
Far
kındayım, far
kındayım
8
E
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Am
Kor ateşlerde yü
rütmeliyim
A7
Dm
De
ğirmenlerde ö
ğütmeliyim
C6
Bm7-5
Far
kındayım, far
kındayım
9
E7
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Am
Aşk uğruna har
betmeliyim
A7
Dm
Bu kızı yeniden bü
yütmeliyim
C6
Bm7-5
E7
Fa
rkındayım, far
kındayım
10
Fmaj7
E7
11
Fmaj7
E7
Kendini seçemiyo
rsun
Fmaj7
E
Bırakıp kaçamıyor
sun
12
Dm7
G7
Cmaj7
Yazmadı
ğın bir hikaye
de
Fmaj7
Bm7-5
Uzun ya d
a kısa vade
de
B♭
Bdim
Am
AmB
C6
Az bi
raz keş
fediyor
sun
13
Dm7
G7
Cmaj7
Ötek
i olabilme
yi
Fmaj7
Bm7-5
Yerin
e koyabilme
yi
Fmaj7
E7
Geride dura
bilmeyi öğre
niyorsun
14
Am
Ne gemiler yak
tım, ne gemiler yaktım
Em
Dm7
Em7
O kadar yandı ki ca
nım, sonund
a karşıdan bak
tım
Dm7
G7
Cmaj7
Ne göreyim, kendime
yıldızlard
an daha uzak
tım
15
E
Bu kızı yeniden bü
yütmeliyim
Am
Kor ateşlerde yü
rütmeliyim
A7
Dm
De
ğirmenlerde ö
ğütmeliyim
C6
Bm7-5
Far
kındayım, far
kındayım
16
E
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Am
Kor ateşlerde yü
rütmeliyim
A7
Dm
De
ğirmenlerde ö
ğütmeliyim
C6
Bm7-5
Far
kındayım, far
kındayım
17
E7
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Am
Aşk uğruna har
betmeliyim
A7
Dm
Bu kızı yeniden bü
yütmeliyim
C6
Bm7-5
Fa
rkındayım, far
kındayım
18
E7
Ka
zanmalı, kaybetmeliyim
Am
Aşk uğruna har
betmeliyim
Dm
Bu kızı yeniden
büyütmeliyim
C6
E
Farkındayım,
farkındayım
Albüm: Yaz Bitmeden
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 6 Ağustos 2003
Söz: Sezen Aksu
Beste: Sezen Aksu, Fahir Atakoğlu
Düzenleme: Erdem Yörük
Klip yönetmeni: Yaşar Gaga, Ayşe Ersayın
Benzer şarkılar

Unuttun mu Beni

Sezen Aksu

Öptüm (2011)

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu

Kaybolan Yıllar / Neye Yarar (1977)

Ben Her Bahar Aşık Olurum

Sezen Aksu

Ağlamak Güzeldir (1981)

Tükeneceğiz

Sezen Aksu

Sen Ağlama (1984)