Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu

Gm

Pop
♩=110
1
Gm
G7B
Cm
F
Aaug
B♭
E♭maj7
Am7-5
D7
Gm
2
Gm
Cm
Dönüşü
yok, beraberce karar ver
dik ayrılmaya
Cm
Gm
Alışma
lı arkadaşça yollar
ı ayırmaya
Gm
D7
Şimdi ar
tık gözyaşları gerek
siz, akmamalı
D7
F
Alışma
lı kendi yaramızı ken
dimiz sarmaya
3
Gm
Cm
Şimdi ar
tık kelimeler yeter
siz, anlamı yok
Cm
Gm
Yitirmi
şiz anılarla bera
ber, faydası yok
Gm
D7
Gel bunla
rı bırakalım ar
tık bir tarafa
D7
D7
Gm
Gerçe
ği görmeliyiz dostum baş
ka çares
i yok
4
Gm
5
Gm
G7B
Cm
Şimdi ba
na kaybolan yılları
mı ver
seler
F
B♭
Şimdi ba
na seninle bir ö
mür vaad etseler
E♭maj7
Am7-5
Şimdi ba
na yeniden ister mi
sin deseler
D7
Gm
Tek bir söz
bile söylemeye hakk
ım yok
6
Gm
G7B
Cm
F
Aaug
B♭
E♭maj7
Am7-5
D7
Gm
7
Gm
Cm
Şimdi ar
tık kelimeler yeter
siz, anlamı yok
Cm
Gm
Yitirmiş
iz anılarla berabe
r, faydası yok
Gm
D7
Gel bunlar
ı bırakalım ar
tık bir tarafa
D7
D7
Gm
Gerçe
ği görmeliyiz dostum baş
ka çares
i yok
8
Gm
9
Gm
G7B
Cm
Şimdi ba
na kaybolan yılları
mı ver
seler
F
B♭
Şimdi ba
na seninle bir ö
mür vaad etseler
E♭maj7
Am7-5
Şimdi ba
na yeniden ister mi
sin deseler
D7
Gm
Tek bir söz
bile söylemeye hakk
ım yok
10
Gm
F
Şimdi ba
na kaybolan yılla
rımı verseler
F
E♭
Şimdi
bana seninle bir ö
mür vaad etseler
E♭
F7
Şimdi
bana yeniden ister
misin deseler
F7
B♭maj7
Tek bir söz
bile söylemeye hakk
ım yok
11
Gm
G7B
Cm
Şimdi ba
na kaybolan yılları
mı ver
seler
F
B♭
Şimdi
bana seninle bir ö
mür vaad etseler
E♭maj7
Am7-5
Şimdi
bana yeniden ister
misin deseler
D7
Gm
Tek bir söz
bile söylemeye hakkım
yok
Albüm: Kaybolan Yıllar / Neye Yarar
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1977
Söz: Sezen Aksu
Beste: Sezen Aksu
Düzenleme: Hurşid Yenigün
Benzer şarkılar

Ben Her Bahar Aşık Olurum

Sezen Aksu

Ağlamak Güzeldir (1981)

1945

Sezen Aksu

Sen Ağlama (1984)

Seni İstiyorum

Sezen Aksu

Sezen Aksu'88 (1988)

Farkındayım

Sezen Aksu

Yaz Bitmeden (2003)