Bikinisinde Astronomi

Son Feci Bisiklet

F

Rock BağımsızRock
♩=101
1
F
C
F
2
F
C
F
O
nu bir görse
niz sanırsın
ız
C
B♭maj7
AmB
O bir de
niz yanılırsın
ız
C
C7
O be
nim gü
neş sistemim
3
F
C
F
Alacalı biki
nisinde sa
klı
C
B♭maj7
De
niz yıldızlar
ı,
AmB
C
C7
F
C
D7
u
zay taşlar
ı,
arkadaşla
4
Gm
Dm
E7
Ölü denizci
ler, kayıp galaksil
er
A
Bul
dum, gözlerindeler
5
Gm
Dm
E7
Senden tek iste
diğim geçmişin, gelece
ğin
A7
Aaug
A
A7
Aaug
A
be
nim
o
lsun
6
F
C
F
C
B♭maj7
AmB
C
C7
7
F
C
F
Yaz gelirken
karışır böyle ş
eyler
C
B♭maj7
Ne
şeyle endiş
eler
AmB
C
C7
A
yak bastı
ğı
her yerdeler
8
F
C
F
Üzerimden
gemiler geç
er
C
B♭maj7
AmB
Kaldırma kuv
vetimdekil
er
C
C7
F
C
D7
Bura
sı be
nim krallı
ğım
9
Gm
Dm
E7
Sıkılırsan güneş
ten, gece oluruz erken
den
A
Sen iste
rsen
10
Gm
Dm
E7
Karşılığında iste
diğim geçmişin, gelece
ğin
A7
Aaug
A
A7
Aaug
A
be
nim
o
lsun
11
F
C
12
Am
Gm
Denizler cinay
et işlemezler
C7
F
C
Aslında kimseyi iste
mezler
13
Am
Değiştirdi beni
Gm
C7
F
C
D7
bu garip as
tronomi
14
Gm
Dm
Suçluyum belki
ben
E7
A
Sen sularımda ölür
ken, gül
düm keyfimden
15
Gm
Dm
Her zaman istediğim
le
E7
Geçmişin, geleceğin
le
A7
Aaug
A
Be
nimsin
ar-
tık
A7
Aaug
A
A7
Aaug
A
Derin
ler-
de,
derin
ler-
de
16
Dm
Söz: Arda Kemirgent
Beste: Arda Kemirgent
Düzenleme: Son Feci Bisiklet

Benzer şarkılar

Varoluşum Yokuşu

Son Feci Bisiklet

Son Feci EP (2014)

Nektarin

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Viva La Vadi

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Sıkıntı Var

Son Feci Bisiklet

Sıkıntı Var (2016)