Nektarin

Son Feci Bisiklet

C

Rock BağımsızRock
♩=148
1
C
F
C
2
C
F
C
G
Doğru bildiğ
in her şeyin yan
lışını görmüşs
ün
C
F
C
G
Üç bacaklı
kediler kaç ba
cak üstüne düşs
ün
Bunu o mu düşünsün?
3
C
F
C
G
Sebepler bug
ün sonuçlarımı
ıskalıyorl
ar
C
F
C
G
Gece kuşlar
ı da şarkı söyl
esin kıskan
ıyorlar
D9
Gece yaşayanlar. Ne ol
duysa..
4
F
C
oldu, oldu, oldu içim
de
F
C
Ne olduysa
kaldı, kaldı, kaldı geçmişt
e
F
C
Ne vardıysa
vardı, vardı, vardı içimd
e
F
G
Ne vardıysa
kaldı hep
si geçmişimde
5
C
G
Em7
G
G
G7
6
C
F
C
G
Bu hikayeni
n tek bi' sonu v
ar korkmak ned
en?
C
F
C
G
Soruyu
bilmeden ce
vabı bildiğini
zannettiğind
en
Bu sana yetmediğinden
7
C
F
C
G
Kovduğum tüm
şeytanlar bu g
ece kapımdal
ar
C
F
C
G
Doktor olmadı
kları belli ama
ilaçları v
ar
D9
Bana yeter o kadar. Ne ol
duysa..
8
F
C
oldu, oldu, oldu içim
de
F
C
Ne olduysa
kaldı, kaldı, kaldı geçmişt
e
F
C
Ne vardıysa
vardı, vardı, vardı içimd
e
F
G
A
Ne vardıysa
kaldı hep
si geçmişim
de
F
G
C
Ne vardıysa
kaldı hep
si geçmişim
de
9
G
Am
Biraz uy
u, belki ge
çer
G
Am
G
Am
G
Kafan güz
el, ruhun i
dare
eder, i
dare
eder
10
F
G
Yar
dım edecek v
ar mı?
C
G
Am
G
F
G
C
C7
Ve
daha d
a mü
him ol
an, şu
an yol
dalar m
ı?
11
F
G
Yar
dım edecek v
ar mı?
C
GB
Am
G
F
G
C
C7
Ve da
ha mü
him ol
an, şu
an yol
dalar m
ı?
12
F
G
Yar
dım edecek
var mı?
C
GB
Am
G
F
G
C
C7
Ve
daha d
a mü
him ol
an, şu
an yol
dalar m
ı?
13
F
G
C
GB
Am
G
F
G
C
C
C7
14
F
G
Yar
dım edecek v
ar mı?
C
GB
Am
G
F
G
C
C7
Ve da
ha mü
him ol
an, şu
an yol
dalar m
ı?
15
F
G
Yar
dım edecek v
ar mı?
C
GB
Am
G
F
G
C
C7
Ve da
ha mü
him ol
an, şu
an yol
dalar m
ı?
16
F
G
Yar
dım edecek v
ar mı?
C
GB
Am
G
F
G
D
A
Ve da
ha mü
him ol
an, şu
an yol
dalar mı?
17
A7
18
A7
Albüm: Vesaire
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 23 Haziran 2015
Söz: Arda Kemirgent
Beste: Arda Kemirgent
Düzenleme: Son Feci Bisiklet
Benzer şarkılar

Ütopya

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Viva La Vadi

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Bu Kız

Son Feci Bisiklet

Bu Kız (2014)

Rahatsız Vals

Son Feci Bisiklet

Rahatsız Vals (2014)