Rahatsız Vals

Son Feci Bisiklet

Gm

Rock BağımsızRock
♩=210
1
Gm
D
D
D7
2
Gm
D
3
Gm
O bu yolda hep yürür
D
Ba
zen tanıdıklarını görür
Gm
Her
gün her şeyin aynı olduğu bu yerde
D
Bir tekinsizlik var ilerde
4
E♭
F
Gm
Bu
gün "İçin
de kötü bir his mi
var?"
B♭
E♭
diye sor
sam söylemez a
ma
F
Gm
Benim ha
yali olmadığı
mın
B♭
farkın
da değil galiba
5
E♭
Edim7
D
Çok sevimli
sin
D7
Gm
ve son de
rece deli gibi
sin
D
Farkında de
ğil misin
6
Gm
D
7
Gm
Pek kimse onu anlamaz
D
O gör
mez ya da umursamaz
Gm
Sonra
ben geldim dedim adım Kemirgen
D
O ha
yatını gözden geçirirken
8
E♭
F
Gm
Bi'
sakin ol. Dün
ya savaşın
da
B♭
E♭
sandığın
kadar yalnız değil
sin
F
Gm
Yara bandı
sevdiğin i
çin
B♭
kendi
ni kesmemelisin
9
E♭
Edim7
D
Çünkü
çok sevimli
sin
D7
Gm
ama son de
rece deli gibi
sin
D
Sanırım farkında
değilsin
10
Gm
D
11
Cm
Gm
A
D
Cm
Yete
rince bekler
se biri ka
pısını ça
lar
Gm
A
D
İ
yi günlerin
de saçla
rını fırçalar
12
Cm
Gm
A
Yal
nız kalsa bi'
saniye
D
E♭
Edim7
D
Ra
hatsız düşünce
lerinde
gözden kaybo
lur
D7
Gm
Kim bi
lir belki de mutlu
dur
D
Bu o kadar da
zor mudur
13
Gm
D
14
Gm
Söz: Arda Kemirgent
Beste: Arda Kemirgent
Düzenleme: Son Feci Bisiklet
Klip yönetmeni: Arda Kemirgent

Benzer şarkılar

Reklamlar

Son Feci Bisiklet

Reklamlar (2016)

Nektarin

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Bikinisinde Astronomi

Son Feci Bisiklet

Son Feci EP (2014)

Viva La Vadi

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)