Varoluşum Yokuşu

Son Feci Bisiklet

Fm

BağımsızRock Rock
♩=120
1
B♭maj7
D♭maj7
2
B♭maj7
D♭maj7
Bir
anlamı olsaydı ha
yat dediğin bu şeyin
B♭maj7
D♭maj7
Saklar
dım ah anlayanla
G7
C7
Edim7
C
Yasaklar
dım, yasaklar
dım
3
B♭maj7
D♭maj7
Sen beni doğmadan ev
vel görseydin eğer
B♭maj7
D♭maj7
Bir evren
dim, kişi başı
na bir galaksi
G7
C7
Edim7
Bir gezegend
im, ben sen
dim
4
Fm
G
Oy
na, seyirciyi u
nut
B♭m
Sadece
sahne ve sen
A♭
C
Nasıl yalnız
olduğunu bir bi
lsen
5
Fm
G
Savaş
istersen sonunu
beklerken
B♭m
Özgürlüğe mahkum
A♭
C
Varolu
şun, yoku
şun
6
B
B♭m
Ya
zılma
mış oyunun
7
B♭maj7
D♭maj7
8
B♭maj7
D♭maj7
B♭maj7
Sen
hiç kutsal olan her şe
ye sövdün
mü?
D♭maj7
G7
En-el Hak de
yip de döndün
C7
Edim7
C
Hep aynı ye
re?
9
B♭maj7
D♭maj7
Sin
cap demiş ki üzülme dün
yaların sonuna
B♭maj7
D♭maj7
Düşünm
e, hiç bir şey öl
mez, düşünen bilemez
G7
C7
Edim7
Bu düzlem
de, görüşmek üze
re
10
Fm
G
Oy
na, seyirciyi u
nut
B♭m
Sadece
sahne ve sen
A♭
C
Nasıl yalnız
olduğunu bir bi
lsen
11
Fm
G
Savaş
istersen sonunu
beklerken
B♭m
Özgürlüğe mahkum
A♭
C
Varolu
şun, yoku
şun
12
B
B♭m
Ya
zılma
mış oyunun
13
B♭maj7
D♭maj7
14
Fm
G
Oyna
...
B♭m
A♭
C
(Ve sen nasıl yalnız
olduğunu bir bil
sen)
15
Fm
G
Oyna
...
B♭m
A♭
C
(Özgürlüğe mahkum varolu
şun, yoku
şun)
16
Söz: Arda Kemirgent
Beste: Arda Kemirgent
Düzenleme: Son Feci Bisiklet

Benzer şarkılar

Bikinisinde Astronomi

Son Feci Bisiklet

Son Feci EP (2014)

Sıkıntı Var

Son Feci Bisiklet

Sıkıntı Var (2016)

Bu Kız

Son Feci Bisiklet

Bu Kız (2014)

Viva La Vadi

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)